Popularne Wiadomości

Wybór Redakcji - 2020

Właściwe leczenie wczesnego i zaawansowanego raka krtani

Interdyscyplinarne badanie pacjentów z rakiem krtani obejmuje konsultację z onkologiem-radiologiem. Rak głośni we wczesnych stadiach bardzo rzadko powoduje przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, dlatego u takich pacjentów można zastosować tylko jedną metodę ekspozycji, jaką może być radioterapia. Radioterapia ma swoje zalety, które obejmują nieinwazyjność, akceptowalne zachowanie funkcji głosu, doskonałą kontrolę miejscowego wzrostu guza.

U pacjentów z wczesną chorobą zwykle możliwe jest osiągnięcie doskonałych wyników czynnościowych, a działania niepożądane są tymczasowe (kserostomia, zapalenie błony śluzowej, dysfagia, miejscowe reakcje zapalne). Dzięki ulepszeniu metod radioterapii, a mianowicie wynalezieniu radioterapii o modulowanej intensywności (LTMI), o niskim ryzyku przerzutów regionalnych, możliwe jest napromieniowanie tylko samej krtani, unikając uszkodzenia innych narządów głowy i szyi.

I chociaż jakość głosu po radioterapii prawie zawsze się pogarsza; u większości pacjentów z wczesnym stadium raka głos powraca do prawie normalnego poziomu w ciągu roku po zakończeniu radioterapii. Zastosowanie radioterapii w guzach w stadium T1 pozwala na zahamowanie wzrostu guza w 90% przypadków. Wskaźniki guzów w stadium T2 nie są tak imponujące, ale również do zaakceptowania (80%). Należy zauważyć, że zgodnie z opublikowanymi danymi, w przypadkach uszkodzenia przedniego odcinka, leczenie pierwotne radioterapią jest zwykle mniej skuteczne.

Zastosowanie radioterapii we wczesnych stadiach raka oddział nadkliniczny pozwala również na zahamowanie wzrostu guza w 90% przypadków. Ponieważ sekcja superfold ma bogatszą sieć naczyń limfatycznych, dawka promieniowania otrzymywana przez pacjentów jest wyższa niż w przypadku guzów sekcji fałdowej, ponieważ konieczne jest wpłynięcie na węzły chłonne szyi.

Specyficzne algorytmy leczenia każda instytucja jest inna, może być stosowana jako pojedyncza ekspozycja dzienna, a także kursy hiperfrakcji lub schematy przyspieszone.

Rak krtani we wczesnym stadium, zlokalizowany w głośni.
Technika dwuwymiarowa z wykorzystaniem przeciwnych pól bocznych. Górne i dolne granice są ustalane z uwzględnieniem ruchliwości krtani, co zostanie odnotowane podczas leczenia.
Należy pamiętać, że węzły chłonne nie są napromieniowane.

Uruchomiony formy raka krtani (III i IV) tradycyjnie leczono chirurgicznie możliwą radioterapią pooperacyjną, jednak sytuację zmieniła publikacja fundamentalnego badania raka krtani, przeprowadzonego w 1991 r. Przez zespół badawczy American Department of Veterans, zgodnie z którym chemioterapia indukcyjna z późniejszą radioterapią pozwala lepiej zachować funkcje krtani bez uszczerbku dla wskaźników przeżycia. W ciągu ostatnich 20 lat chemioradioterapia była częściej stosowana w leczeniu powszechnych form raka krtani.

Zmień protokół Wprowadził również swoje wady, ponieważ intensywnej chemioradioterapii towarzyszy rozwój poważnych skutków ubocznych, w tym przedłużona dysfagia i kserostomia. Zastosowanie dużych dawek promieniowania zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, na przykład osteradnecrozy krtani, które mogą wymagać tracheotomii, a nawet laryngektomii, nawet przy braku nawrotu wzrostu guza.Wraz z wyżej opisanym zwrotem w podejściach do leczenia Hoffman i wsp., Po przeanalizowaniu danych z National Cancer Data Base, zauważyli zmniejszenie przeżycia pacjentów z rakiem krtani w okresie 1985-2001.

Powody tego spadku w przetrwaniu do końca nie są jasne. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami American Society of Clinical Oncologists, metody leczenia zachowujące narządy (zarówno chirurgiczne, jak i niechirurgiczne) są zalecane u wszystkich pacjentów z rakiem krtani T1-T2. U pacjentów z guzami T3 i T4, które nie rosną przez chrząstkę krtani do tkanek miękkich, chemioradioterapia zachowująca narządy jest dopuszczalna. Można zastosować chemioterapię neoadiuwantową, a następnie chemioradioterapię lub zmodyfikowane schematy chemioradioterapii. Wybór środków chemioterapeutycznych jest wystarczająco szeroki, od tradycyjnych preparatów platyny (cisplatyny), po przeciwciała monoklonalne i antagonistów receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (cetuksymab).

Wybierając pomiędzy promieniowanie pooperacyjne lub chemioradioterapia Należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, określa się rozkład procesu (dodatnie lub niejasne brzegi resekcji guza, inwazja układu krążenia lub układu limfatycznego, wzrost poza krtani). Konieczna jest również ocena obecności przerzutów w węzłach chłonnych szyi. Umówienie na leczenie uzupełniające odbywa się wspólnie z onkologami.

* Przeżycie jest znacznie zmniejszone, jeśli przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych
jeśli dotknięte węzły chłonne są nieruchome, wówczas zmniejszenie przeżycia jest jeszcze bardziej znaczące.
** Pierwsza wartość oznacza przeżycie bez nawrotów, druga wartość oznacza całkowite przeżycie.

Kluczowe punkty:
• Niezbędne jest dokładne przedoperacyjne badanie pacjenta. Ustawienie stadium choroby na mniejszą niż jest w rzeczywistości może prowadzić do niekorzystnego wyniku leczenia, zakłócenia planowanej operacji. Szczególnie ważna jest ocena rozprzestrzeniania się guza w okolicy przedniego płata i okolicy podgłośniowej.
• Konieczne jest uwzględnienie osobliwości przepływu limfatycznego z więzadła więzadłowego. Selektywny wpływ na węzły chłonne szyi powinien być wykonywany nawet u pacjentów z wczesnymi postaciami raka oddziału nadprzyrodzonego.
• Istnieje wiele różnych metod leczenia raka krtani. Leczenie jest planowane indywidualnie, biorąc pod uwagę charakterystykę przebiegu procesu nowotworowego, zdolność pacjenta do aktywnego udziału w procesach rehabilitacyjnych. Nie ma metody leczenia, która pasowałaby każdemu bez wyjątku.
• Rak płaskonabłonkowy jest najczęstszym złośliwym nowotworem krtani. Jednak podczas badania pacjenta niepalącego z niewielką liczbą czynników ryzyka należy pamiętać o łagodnych i ogólnoustrojowych chorobach, które mogą naśladować raka krtani. Wyniki szybkich metod biopsyjnych ze świeżo zamrożonym materiałem należy traktować krytycznie. Ostateczna diagnoza zostaje postawiona po pełnej interwencji chirurgicznej.

- Wróć do spisu treści ”otolaryngologia ”

Informacje ogólne

Rak krtani w 95% przypadków rozwija się z nabłonka płaskonabłonkowegoktóry jest wyłożony nosogardzielem osoby.

Oznacza to, że zdecydowana większość przypadków tej choroby jest sklasyfikowana jako rak naskórka lub płaskonabłonkowy krtań, a leczenie w każdym przypadku zależy bezpośrednio od stadium choroby.

Specjaliści określają etap według kilku znaków: ruchomości strun głosowych, wielkości nowotworu, obecności przerzutów lub komórek rakowych w węzłach chłonnych. Istnieją trzy główne rodzaje leczenia raka krtani.:

 • radioterapia
 • chemioterapia
 • interwencja chirurgiczna.

Leczenie raka gardła odbywa się zwykle w sposób kompleksowy.: operacja oraz oprócz radioterapii i chemioterapii. Technika operacji, dawka ekspozycji na promieniowanie, wybór leków - wszystko to zależy od indywidualnych cech pacjenta, lokalizacji guza i stadium jego rozwoju. Rozważ bardziej szczegółowo każdą z metod leczenia.

Radioterapia

Zasada radioterapii jest oparta na wpływ promieniowania jonizującego (promieniowania) na dotkniętą tkankę. Procesy metaboliczne w komórkach rakowych przebiegają inaczej, a dzięki tej funkcji są bardziej wrażliwe na promieniowanie.

W zależności od stadium rozwoju choroby radioterapię można przepisać w kilku formach:

 1. Ekspozycja zewnętrzna. Pacjenta umieszcza się w specjalnej komorze, w której zachodzi proces napromieniania dotkniętej tkanki gardła promieniowaniem jonizującym.
 2. Narażenie wewnętrzne. Jest produkowany przy użyciu wszelkiego rodzaju obiektów radioaktywnych - igieł, ziaren, drutu, które wpływają na guz.

Radioterapia odbywa się w sesjach 5-dniowych przez 7-8 tygodni, czasami równocześnie z leczeniem chirurgicznym.

Technikę tę można zastosować przed zabiegiem chirurgicznym w celu zmniejszenia wielkości guza lub po nim w celu zniszczenia pozostałych dotkniętych komórek.

Radioterapia jest dość agresywną metodą leczenia, w której wraz z komórkami nowotworowymi uszkadzane są zdrowe tkanki zawsze towarzyszy temu szereg działań niepożądanych:

 • ból gardła
 • suchość w ustach
 • próchnica
 • zmiany odczuć węchu i smaku,
 • zmęczenie
 • zmiana tonu głosu.

Prognoza

Na współczynnik przeżycia wpływa rodzaj i forma nowotworu złośliwego oraz miejsce jego powstawania. Istnieje taka klasyfikacja:

 • guz przedsionkowy (górna lokalizacja),
 • guz wpływający na struny głosowe (średni),
 • guz pęczniejący (dolna lokalizacja).

Ostatni, subkliniczny guz, charakteryzuje się ukrytą postacią przebiegu choroby, różni się przerzutami, które mają tendencję do kiełkowania w ciele, wpływając w ten sposób na węzły chłonne, wpływając na naczynia krwionośne i inne narządy ludzkiej aktywności.

Minusem jest to, że przez bardzo długi czas nie można ustalić obrazu klinicznego choroby, ale mimo to prognozy dotyczące przeżycia są bardzo niskie, ponieważ narządy wewnętrzne są niszczone przez przerzuty i tkanki ulegają rozpadowi.

Postać guza jest przedsionkowa lub nadwiązkowa, wpływająca na górny obszar krtani i jest uważana za najbardziej agresywną formę choroby i zagrażającą życiu. Taki błyskawiczny rozwój procesu wiąże się z dobrym rozwojem układu limfatycznego w tym miejscu, dzięki temu rak może szybko rozprzestrzenić się poza dotknięte narządy.

Kiedy zdiagnozowana zostanie ta postać raka, rokowanie jest zwykle negatywne, niekorzystne, a jeśli chodzi o czas, prędzej czy później ta postać guza prowadzi do śmierci.

Dalsze samopoczucie, skuteczność, czas trwania, złożoność leczenia zależą od lokalizacji, przerzutów do narządów i tkanek znajdujących się w sąsiedztwie. Ponadto rokowanie jest bezpośrednio związane z wielkością guzów, właściwościami ludzkiego ciała.

A także, czy osoba może pokonać chorobę, czy też „straci”, ponieważ ciało jest zbyt słabe? Młodzi ludzie szybciej wracają do zdrowia po zdiagnozowaniu onkologii gardła. Ludzie po 35-50 latach dłużej radzą sobie z chorobą.

Dlatego powrót do zdrowia nie jest łatwy, któremu towarzyszą trudności i dyskomfort.
.


Główną zaletą zrobotyzowanego radiochirurgicznego zespołu CyberKnife jest maksymalny komfort pacjenta podczas zabiegu. Taki system jest wyposażony w kompaktowy akcelerator liniowy, który jest zamontowany na ruchomym manipulatorze „ramienia”, przemieszczającym się do różnych punktów w przestrzeni i kierującym stamtąd wąski strumień promieni dokładnie do celu.

Promienie te są dostarczane do celu różnymi drogami.Dlatego zdrowe tkanki znajdujące się między ogniskiem rakowym a emiterem nie są narażone na długotrwałe narażenie i nie otrzymują całkowitych dawek prowadzących do nieodwracalnych procesów.

Podczas gdy komórki nowotworowe gromadzą wysokie dawki promieniowania przez pewien okres czasu, co wystarczy, aby całkowicie zneutralizować raka.

Wynik takiego efektu jest w rzeczywistości porównywalny z wynikiem tradycyjnej operacji chirurgicznej. Ponadto podczas procesu napromieniania nie tylko bolesne, ale także inne odczucia są nieobecne, integralność błony śluzowej i powłoki skórnej nie jest naruszona.

Oznacza to, że pacjent nie potrzebuje znieczulenia ani znieczulenia ogólnego, a po zabiegu w większości przypadków może wrócić do normalnego trybu życia natychmiast lub po odpoczynku przez kilka godzin.

Aby zapewnić, że cel nie porusza się w przestrzeni po dostarczeniu promieni, a pacjent z rakiem krtani czuje się tak komfortowo, jak to możliwe, jego głowa, szyja i górna część klatki piersiowej są unieruchomione w pozycji fizjologicznej za pomocą specjalnych elastycznych gorsetów.

Ponadto system jest wyposażony w inteligentną automatyzację, zdolną do rejestrowania w czasie rzeczywistym przemieszczenia ogniska guza w wyniku ruchów oddechowych lub połykania i automatyczną korekcję działania urządzenia.

Na rokowanie ma wpływ stopień zaawansowania choroby. Na szczęście większość przypadków wykrywa się na wczesnych etapach, kiedy szanse na wyleczenie są lepsze niż w przypadku innych chorób złośliwych. W sumie 70 na 100 przypadków będzie żyło przez co najmniej 5 lat od diagnozy, a 60 na 100 będzie miało co najmniej 10 lat.

Pojedyncze przerzuty zaczynają być wykrywane w raku krtani 2 stopnia. Trzeci stopień charakteryzuje się już wieloma przerzutami do węzłów chłonnych i inwazją nowotworu do sąsiednich tkanek. Rozpoznanie raka gardła 4 stopnia jest już postawione w obecności odległych przerzutów.

Ponieważ objawy raka gardła są często mylone z innymi chorobami i przepisują sobie niezależne leczenie, często rak krtani jest wykrywany już przy 3 stopniach rozwoju. Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia pacjentów po udanym leczeniu wynoszą około 60 procent.

Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia z chorobą stopnia 4 są już znacznie zmniejszone - nawet o 25 procent. Leczenie późnego stadium raka gardła jest oczywiście skomplikowane przez rozległy wzrost guza i obecność przerzutów, które mogą gromadzić się w innych narządach i tworzyć wtórne ogniska raka.

W leczeniu choroby stopnia 3 oprócz chemioterapii i / lub radioterapii wymagana jest chemioterapia. Leczenie skojarzone zwiększa szanse pacjenta z rakiem krtani na uzyskanie najlepszych rezultatów leczenia.

Miejsca lokalizacji raka

Złośliwe zmiany krtaniowe zajmują pierwsze miejsce wśród nowotworów dróg oddechowych. Mężczyźni są o 15-20% bardziej narażeni na tę chorobę niż kobiety, a głównymi czynnikami rozwojowymi są palenie i narażenie na szkodliwe gazy, opary związane z porodem. Określenie choroby na wczesnym etapie znacznie zwiększa szanse na pomyślne wyleczenie - 80-90% przypadków kończy się powodzeniem metodami zachowawczymi. Późniejsze etapy są trudniejsze do leczenia; lekarze określają wskazania do interwencji chirurgicznej z częściowym lub całkowitym usunięciem krtani, jeśli lokalizacja guza pozwala na operację. W przeważającej liczbie przypadków raka leczy się za pomocą leków. Przy pierwszych podejrzanych objawach zalecamy skontaktowanie się w celu diagnozy. Do objawów onkologii gardła należą chrypka i zmiana głosu, obrzęk szyi, ból podczas połykania, uczucie obcego ciała w gardle, kaszel, utrata masy ciała.

Metody leczenia oparte są na rodzaju nowotworu i jego lokalizacji:

 • Rak przedsionkowej części krtani - postępuje agresywnie, przerzuty do węzłów chłonnych szyi,
 • Rak środkowej części krtani - rzadko daje przerzuty, nawet przy małych rozmiarach guza, objawia się chrypka głosu, co pozwala na identyfikację choroby w czasie,
 • Rak błony śluzowej krtani - występuje w 2% wszystkich zdiagnozowanych przypadków, ma endofityczną formę wzrostu.

Rozpoznanie raka krtani

Przeprowadzić ogólne badanie kliniczne.

Tomografia komputerowa w klinice Spiżenko

Ze względu na głęboką krtań badanie wzrokowe jest możliwe tylko przy użyciu fibrolaryngoskopii. Dlatego najczęściej przy pierwotnym podejrzeniu rozwoju procesu nowotworowego krtani (na przykład u lekarza rodzinnego lub specjalisty laryngologa) diagnoza składa się z komputera (CT) i rezonansu magnetycznego (MRI) gardła i narządów ENT.

Połączenie tych metod badawczych pozwala uzyskać integralny obraz stanu zarówno twardszych tkanek (na przykład chrząstki krtani), jak i bardziej elastycznych (fałdy głosowe i struny głosowe).

Ponadto podczas diagnozowania guza krtani wykonuje się ultradźwięki węzłów chłonnych, do których mogą się rozprzestrzeniać przerzuty. Ostatnim krokiem w diagnozie, w celu potwierdzenia rodzaju guza, jest biopsja (pobranie tkanki guza do analizy laboratoryjnej).

Co to jest rak krtani?

Kodowanie złośliwych nowotworów krtani zgodnie z kodem ICD - 10 C32.

Rak krtani jest złośliwym nowotworem i jest bardzo niebezpieczny, ponieważ przez długi czas może przebiegać bezobjawowo lub z niewielkimi objawami podobnymi do objawów przeziębienia.

Nowotwory złośliwe w krtani pochodzą z komórek nabłonka śluzu, które mutują pod wpływem różnych czynników, tracą swoje funkcje i mogą się jedynie namnażać w sposób niekontrolowany.

Jak wygląda rak krtani? Początkowo w górnej warstwie błony śluzowej pojawia się niewielkie uszczelnienie lub mała, prawie niezauważalna erozja. Zewnętrznie większość nowotworów przypomina wypukłość nad błoną śluzową, białą plamę lub niewielki obszar uszkodzenia błony śluzowej.

Stopniowo rozwija się rak krtani - guz lub erozja obejmuje duży obszar i wnika w głębsze warstwy nabłonka. Niektóre guzy kiełkują w sąsiednich tkankach, obejmując struktury mięśni i kości.

Inne rosną w świetle krtani, zakłócając oddychanie i połykanie. W przypadku braku leczenia złośliwy proces przechodzi do węzłów chłonnych, naczyń krwionośnych i rozprzestrzenia się na odległe obszary ciała.

Chemioterapia

Działanie chemikaliów spowalnia wzrost komórek rakowych lub przyczynia się do ich całkowitego zniszczenia.

Ta metoda, podobnie jak metoda napromieniania, opiera się na zdolności chorych komórek do bardziej intensywnego poziomu procesów metabolicznych, w wyniku czego znacznie wzrasta ich postrzeganie leków.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w dwóch trybach:

 • w celu zmniejszenia wielkości guza (przed napromieniowaniem),
 • w celu ostatecznego zniszczenia dotkniętych komórek (po operacji).

Z powodu ogólnoustrojowego podawania do organizmu leki chemioterapeutyczne dostają się do krwioobiegu pacjenta, działając na wszystkie narządy wewnętrzne. Skutki uboczne:

 • hamowanie wzrostu komórek krwi (zmniejsza się liczba leukocytów odpowiedzialnych za walkę organizmu z infekcjami)
 • reakcje z przewodu pokarmowego: nudności, biegunka, wymioty, zaburzenia apetytu, powstawanie wrzodów na ustach i ustach.

Podczas zabiegu włosy wypadają, a następnie odrastają, ale z reguły ze zmienioną strukturą i kolorem.

Czym jest rak gardła?

Rak gardła to pojawienie się złośliwych guzów na błonach śluzowych w następujących miejscach: gardło, krtań, struny głosowe. Gardło znajduje się między jamą ustną a przełykiem, a także jest częścią układu oddechowego, łącząc gardło z nosem.Krtań, część górnego układu oddechowego, odpowiada za naszą zdolność do wydawania dźwięków. Struny głosowe nie tylko tworzą nasz głos, ale także chronią dolne drogi oddechowe.

Jak często tkanki gardła i krtani są dotknięte złośliwymi guzami i kto jest bardziej podatny na zachorowanie? Przede wszystkim są to mężczyźni (co najmniej 80 procent, do 95 procent wszystkich chorób w niektórych krajach), powyżej 60 lat, mieszkańcy miast (rak gardła jest diagnozowany dwa razy częściej u mieszkańców miast niż u mieszkańców wsi). Ogólnie rzecz biorąc, krtań jest najbardziej wrażliwym narządem laryngologicznym: około 60% chorób onkologicznych narządów związanych z kompetencjami lekarza laryngologa należy do okolicy gardła.

Najczęstszym rodzajem raka gardła jest płaskonabłonkowy, powstały z tkanki nabłonkowej (98 procent wszystkich przypadków). Pozostałe 2 procent to mięsak (guz tkanki łącznej), inne rodzaje raka są niezwykle rzadkie.

Rola diagnozy w skutecznym leczeniu raka gardła

Wszyscy wiedzą, że wczesna diagnoza raka jest kluczem do skutecznego leczenia i zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Jednak pomimo obecności wczesnych objawów raka gardła (krtani) często zdarza się niewłaściwa diagnoza.

Leczenie jest przepisywane nieprawidłowo, na przykład procedury zapalenia krtani. W rezultacie objawy w gardle nie ustępują, a rak krtani jest diagnozowany, ale później, gdy choroba postępuje.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych rodzajów raka, najlepsze prognozy dla nowotworów krtani są podawane przez lekarzy, gdy zostaną wykryte i leczone we wczesnych stadiach. Radioterapia lub zabieg chirurgiczny na 1. etapie raka zapewnia przeżycie przez 5 lat w 90–95% przypadków.

Najmniej agresywne egzofityczne postacie raka to te, które rosną głównie w świetle krtani. Raczej sprzyjające rokowanie ma rozwój guzów strun głosowych: takie nowotwory rozwijają się wolniej i prawie nie dają przerzutów.

Bardziej surowe jest rokowanie dla guzów w przestrzeni podgłośniowej lub nadżebkowej. W pierwszym przypadku guz rozprzestrzenia się głębiej i wpływa na sąsiednie tkanki, w drugim - szybko przerzutuje do układu limfatycznego.

Prognozy dotyczące raka w stadium 2 wynoszą 60–80%. Leczenie skojarzone na etapie 3 daje pięcioletnią szansę na przeżycie wynoszącą 50%. Rak wykryty na etapie przerzutów znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku. Przeżycie pacjentów intensywnie leczonych na etapie 4 wynosi 25%.

Nowoczesne terapie w walce z rakiem

Onkologia jest trudną diagnozą, której nie należy jednak traktować jako zdania. Najważniejsze w tej sytuacji jest zachowanie optymizmu, spokoju i szybkie połączenie wszystkich możliwych rodzajów terapii krtani. Aby skonsolidować wyniki i zwiększyć skuteczność chemioterapii lub radioterapii, użyj „Eskosin”, jest porównywalny ze wszystkimi lekami, jest oceniany przez światowych ekspertów jako skuteczny środek wspomagający w onkologii. Możesz kupić w aptekach i na naszej stronie internetowej.

Przyczyny bólu

Zanim zaczniesz leczyć dolegliwość, musisz znaleźć przyczynę jej wystąpienia. Ból gardła może wystąpić z następujących powodów:

 • Infekcje bakteryjne Aby zdiagnozować tę przyczynę, konieczne jest pobranie wymazu z gardła i zaszczepienie flory o etiologii bakteryjnej, a także jej wrażliwości na antybiotyki. Zwykle infekcji bakteryjnej towarzyszy gorączka, ból krtani jest ostry, szybko rozwija się w naturze.
 • Infekcje wirusowe. Przy tej dolegliwości bolesne jest połykanie jedzenia, a nawet picie wody. Choroby gardła rozwijają się na tle silnej hipotermii lub przeziębienia. Należy zauważyć, że nawet przy najcięższym bólu antybiotyki nie zawsze są wymagane. Zakażenie wirusowe należy leczyć odpowiednio - leki przeciwwirusowe.Oprócz głównego objawu pacjentowi przeszkadza katar, niska gorączka i ogólne złe samopoczucie.
 • Podrażnienie błon śluzowych. Najczęściej spotykane u palaczy. Oprócz dymu tytoniowego zbyt zakurzone lub bardzo suche powietrze może powodować podrażnienia. Oprócz potu i bólu krtani nie obserwuje się innych objawów. Aby wyleczyć ból gardła, wystarczy usunąć czynnik drażniący i zwilżyć powietrze w pomieszczeniu.
 • Zapalenie krtani Ta choroba może wywoływać wiele czynników. Wśród głównych objawów można zauważyć szczekający kaszel, ochrypły głos i ostry ból krtani. Proces zapalny jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci, z tego powodu w żadnym wypadku nie należy samoleczenia z bólem gardła u dzieci.

Oprócz głównych przyczyn często pojawia się ból z uszkodzeniem błony śluzowej, na przykład może się zdarzyć, gdy kość ryb utknie w krtani. Należy również zauważyć przeciążenie strun głosowych, które znajdują się w trenerach, głośnikach lub u dzieci.

Badania instrumentalne

Przy pośredniej laryngoskopii określa się lokalizację i granice guza, formę wzrostu, kolor błony śluzowej, jej integralność, wielkość światła głośni, stopień ruchliwości fałdów głosowych, obecność zapalenia chrzęstno-chrzęstnego.

Fibrolaryngoskopia pozwala zbadać odcinki krtani, w niektórych przypadkach niedostępne dla pośredniej laryngoskopii: komory krtani, nieruchomy odcinek nagłośni, odcinek podgłośniowy i przednia szczelina.

Promieniowanie rentgenowskie w rzucie bocznym, oprócz danych uzyskanych przez bezpośrednią laryngoskopię, pozwala uzyskać informacje o zmianach nowotworowych w przestrzeni przed nagłośni, stałej części nagłośni, chrzęstnego szkieletu krtani i otaczającej tkanki miękkiej krtani.

Konieczne jest badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej, tomografia komputerowa pozwala wyjaśnić rozprzestrzenianie się procesu nowotworowego w komorach krtani i części podgłośniowej. CT ma ogromne znaczenie w wykrywaniu wzrostu guza do przestrzeni przed nagłośnią i przestrzeni paraligastrycznej.

Rozpoznanie nowotworu złośliwego na dowolnym etapie przed leczeniem należy potwierdzić badaniem histologicznym, które uważa się za końcowy etap diagnozy.

W przypadkach, gdy powtarzająca się biopsja nie ujawnia guza, a obraz kliniczny jest charakterystyczny dla raka, konieczne jest skorzystanie z diagnostyki śródoperacyjnej i wykonanie szczeliny tarczycy lub krtani z pilnym badaniem histologicznym.

Pojawienie się przerzutów regionalnych komplikuje przebieg choroby, rokowanie pogarsza się. Główne metody diagnostyczne przerzutów regionalnych: badanie dotykowe, badanie ultrasonograficzne i badania cytologiczne.

Ultradźwięki są obecnie uważane za jedną z metod wczesnego rozpoznawania przerzutów raka krtani na szyi. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń z czujnikami o częstotliwości 7,5 MHz lub większej pozwala wykryć niedostrzegalne przerzuty raka krtani na szyi.

Jeśli istnieje podejrzenie przerzutów, wykonuje się nakłucie węzła chłonnego (z niewyczuwalnymi węzłami pod kontrolą ultradźwięków). Podejrzane do obecności przerzutów są węzły chłonne z naruszeniem struktury, jej nierównomierność z przewagą miejsc hipoechogenicznych, które rosną wraz z dynamiczną obserwacją.

Precyzyjne nakłucie aspiracyjne regionalnych węzłów chłonnych na szyi wykonuje się w celu uzyskania morfologicznego potwierdzenia pojawienia się regionalnych przerzutów. W przypadku niewyczuwalnych przerzutów wykonuje się to pod nadzorem ultradźwięków.

Możliwe komplikacje

Najbardziej niebezpieczną konsekwencją raka krtani jest tworzenie przerzutów, które wpływają na tarczycę, przewód pokarmowy i struktury kostne. Prognozy dotyczące przeżycia zależą od liczby i lokalizacji guzów wtórnych.

Inne powikłania raka krtani wyrażane są przez depresję oddechową, zwężenie, zaburzenia mowy, aż do całkowitej utraty głosu.Pacjenci, którzy utracili mowę po usunięciu raka, muszą dostosować się do utraty mowy i niezdolności do komunikowania się z innymi ludźmi. Dlatego pacjenci popadają w depresję, co tylko pogarsza ich stan.

Objawy raka gardła

Należy od razu powiedzieć, że symptomatologia (a następnie leczenie) zależy od lokalizacji guza. Więc jeśli odczucia pojawiają się tak samo jak w przypadku dławicy piersiowej (ból gardła podczas połykania, jedzenia i wody), to wpływa na górną część gardła, a jeśli mówimy trudności w oddychaniu (w jamie ustnej i nosie), zmiany głosu, chrypka, nos, świszczący oddech - Dotyczy to krtani i strun głosowych.

Powyższe objawy występują częściej niż inne, ale mogą pojawić się inne objawy. W szczególności pacjenci mogą narzekać na:

 • Ciągłe uczucie obcego ciała w gardle - z którego nie można kaszleć.
 • Ciągłe napady kaszlu, które nie ułatwiają.
 • Pojawienie się stałej halitozy, której nic nie tłumi.
 • Pojawienie się krwi w ślinie, krwawe wydzielanie z nosa.
 • Podczas badania gardła: wrzody na ścianach.

Szczególnie niebezpiecznym objawem raka jest powiększony węzeł chłonny. Faktem jest, że guzy w gardle i strunach głosowych rosną bardzo szybko i dają przerzuty (głównie atakujące węzły chłonne). Rak krtani prowadzi do powstawania przerzutów stosunkowo rzadko i tylko w przypadku poważnego zaniedbania. Faktem jest, że guz wpływa na komórki tkanki łącznej, a węzły chłonne „ignorują” węzły chłonne.

Metody chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne raka krtani można przeprowadzić różnymi metodami w zależności od wielkości dotkniętych tkanek i ich lokalizacji:

 1. Kordektomia (usunięcie strun głosowych) wykonuje się laserowo lub w tradycyjny sposób. Operacja wykonywana jest na 1. etapie choroby. Przy użyciu lasera guz wypala się.
 2. Laryngofissure - stosowane, jeśli guz znajduje się na prawdziwych strunach głosowych. Krtań przecina się na całej długości, guz usuwa się wraz z okostnym i sąsiednimi węzłami chłonnymi i więzadłami.

Na początku po operacji odruch połykania zostaje przerwany, głos znika. Pacjent zaczyna mówić dopiero po 3 miesiącach, ale głos zmienia się dramatycznie po usunięciu więzadeł.

 • Hemilaryngektomia Glucka - przeprowadzone z jednostronną zmianą. Krtań jest częściowo usunięta. Po interwencji pacjent je przez sondę przez 2 tygodnie, po czym wykonuje się operację plastyczną krtani.
 • Całkowita laryngektomia Pokazano go jako metodę leczenia raka krtani stopnia 3 z usunięciem węzłów szyjnych i tkanki podskórnej, po czym w tchawicy instaluje się rurkę oddechową.
 • Przyczyny raka krtani

  Sprowokować patologiczną degenerację komórek mogą takie czynniki jak:

  • palenie - w dymie zawarte są substancje rakotwórcze, rolę odgrywa również wpływ temperatury na nabłonek
  • nadużywanie alkoholu - mocne napoje działają drażniąco na błonę śluzową, powodując trwałe oparzenia chemiczne w strunach głosowych,
  • przewlekłe zatrucie związane ze szkodliwą produkcją: wdychanie pyłu, sadzy, cząstek azbestu,
  • nadużywanie gorących i pikantnych potraw (nawyk picia gorącej herbaty lub kawy jest negatywny)
  • mechaniczne uszkodzenia krtani i oparzenia toksycznymi substancjami otrzymanymi w przeszłości,
  • zaniedbanie higieny jamy ustnej.

  Do grupy ryzyka należą również osoby cierpiące na choroby, które lekarze uważają za przedrakowe - leukoplakia (uszkodzenie błony śluzowej z jej rogowaceniem), brodawczaki krtani, polipy i włókniaki (łagodne guzy z tkanki łącznej), zapalenie przełyku.

  Ryzyko zachorowania na raka krtani wzrasta z wiekiem. Mieszkańcy miast o zanieczyszczonej atmosferze chorują na raka gardła 2 razy częściej niż mieszkańcy wsi.Zauważono również, że rak gardła często dotyka ludzi, którzy jedzą mało świeżych warzyw i owoców.

  Środki ludowe

  Tradycyjna medycyna zna sposoby zapobiegania wielu chorobom onkologicznym i rakowi gardła, w tym za pomocą różnych ziół leczniczych.

  Jednym z najskuteczniejszych środków ludowej w leczeniu raka płuc jest nalewka z nakrapianego piołunka. Aby go przygotować, weź litrowy słoik z kwiatostanami rośliny, wlej go do większego pojemnika i napełnij go 2 litrami alkoholu (70 °). Szczelnie zamknięte i przechowywane w chłodnym ciemnym miejscu przez 21 dni.

  Weź nalewkę, zaczynając od 1 kropli i zwiększając ją codziennie do 25 kropli. Następnie dawka gwałtownie wzrasta, biorąc nalewkę już 4 razy dziennie, po 15 kropli do wyzdrowienia.

  Według pacjentów to narzędzie jest dość skuteczne, ale nie każdy może wytrzymać tak radykalną metodę leczenia. Jeśli ciało nie przyjmuje nalewki w objętości 60 kropli (pojawiają się nudności, wymioty), ilość jest tymczasowo zmniejszana, a następnie ponownie zwiększana.

  Istnieją inne metody przyjmowania hemalika w przypadku raka przy niskich dawkach, które uważa się za bardziej oszczędne.

  Inne rośliny, których nalewki i wywary stosuje się w leczeniu raka krtani:

  • szlachetny laur
  • Japońska arsema,
  • plamisty but,
  • wspólny owoc,
  • figowiec karzeł.

  Korzystając z tradycyjnej medycyny, należy pamiętać, że nie mogą one całkowicie zastąpić tradycyjnego leczenia.

  Diagnoza i prognoza

  Dla Twojej wygody podajemy ceny niektórych rodzajów diagnozy i leczenia raka krtani w Izraelu.

  Rodzaj diagnozy lub leczeniaKoszt
  Biopsja guza krtani$867
  Konsultacja z chirurgiem laryngologiem$547
  Tomografia komputerowa szyi i klatki piersiowej$425

  Możesz teraz zrobić pierwszy krok do odzyskania. Aby to zrobić, wypełnij wniosek, a jeden z naszych lekarzy skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin: zadzwoń pod 972-3-376-03-58 w Izraelu i 7-495-777-6953 w Rosji.

  Ta konsultacja nie zobowiązuje cię do niczego i jest całkowicie bezpłatna. Gwarantujemy pełną poufność i tajemnicę lekarską. Pomożemy ci, ponieważ pomogliśmy innym pacjentom.

  Rozpoznanie raka krtani rozpoczyna się od zebrania dolegliwości, wywiadu, ogólnego badania lekarskiego i badania palpacyjnego szyi. Ból gardła i chrypka - objawy charakterystyczne dla wielu chorób: zapalenie krtani, zapalenie gardła, zapalenie migdałków. Dlatego pacjenci często są leczeni nieprawidłowo, a rak jest wykrywany w późniejszych stadiach.

  Badanie dotykowe pozwala ocenić konfigurację i objętość guza, jego lokalizację w stosunku do sąsiednich tkanek. Pacjent pochyla się do przodu, a lekarz dotyka palców węzłów chłonnych szyjnych i mięśni i wyciąga wnioski na temat przerzutów.

  Medyczne metody diagnostyczne - laryngoskopia, radiografia, ultradźwięki, CT i MRI, biopsja.

  1. Laryngoskopia - badanie wewnętrznej powierzchni krtani za pomocą specjalnych instrumentów wprowadzanych do jamy ustnej. Pośrednia laryngoskopia jest wykonywana na dorosłych za pomocą lustra i źródła światła. Procedura odbywa się bezpośrednio w biurze ENT. Po znieczuleniu miejscowym pacjent wysuwa język, a lekarz wkłada lustro i lampę do jamy ustnej. Podczas badania, aby otworzyć głośnię, pacjent powinien powiedzieć: „aaaa”. Ta procedura trwa 5 minut i jest uważana za przestarzałą, co nie pozwala lekarzowi w pełni ocenić stanu krtani. Bezpośrednia laryngoskopia jest wykonywana dla dzieci i osób ciężko chorych poprzez wprowadzenie elastycznego laryngoskopu wyposażonego w latarkę do nosa. Ta metoda badawcza jest uważana za bardziej informacyjną, pozwalającą zbadać wszystkie trzy części krtani. Po znieczuleniu miejscowym specjalista wprowadza laryngoskop do krtani przez kanały nosowe i przeprowadza badanie. Jest to nieprzyjemna procedura, podczas której często występują nudności i uczucie dyskomfortu.Bezpośrednia laryngoskopia pozwala wybrać materiał patologiczny do badania mikroskopowego. Za pomocą laryngoskopii można ocenić stan określonego obszaru krtani i nagłośni.

  tomografia komputerowa (CT) krtani

  CT, MRI to metody instrumentalne, które określają stopień rozwoju raka i wzrostu guza w tkance podstawowej.

 • Ultradźwięki szyi i układu limfatycznego pozwalają ocenić stan węzłów chłonnych i zidentyfikować węzły z przerzutami, które nie zostały wykryte podczas badania palpacyjnego. Domniemany nowotwór nowotworowy pojawia się na monitorze jako heterogeniczna struktura, tworząca dystalny cień o różnej intensywności w różnych obszarach nowotworu.
 • Diagnoza laboratoryjna: badanie krwi na markery nowotworowe - produkty uboczne nowotworów złośliwych.
 • Badanie funkcji formacji głosu.
 • Rozpoznanie raka krtani jest kompleksowym badaniem pacjenta, bez którego nie można ocenić częstości występowania procesu złośliwego.

  Aby postawić diagnozę i stadium choroby, należy wykonać zestaw testów instrumentalnych i laboratoryjnych:

  1. Laryngoskopia
  2. Badanie endoskopowe.
  3. USG szyi.
  4. Skan MRI
  5. Roentgenografia.
  6. PET / CT.
  7. Badania krwi.
  8. Biopsja

  Ostatnio lekarze przepisali badania krwi na markery nowotworowe - testy, które określają prawdopodobieństwo rozwoju raka. Dwa markery nowotworowe, SCC i CYFRA 21-1, są stosowane do określenia prawdopodobieństwa raka krtani. Są również przepisywane podczas leczenia, aby ocenić ryzyko nawrotu.

  Aby poprawić rokowanie przeżycia u osób z rakiem w strukturach gardła, specjaliści opracowali zestaw procedur diagnostycznych. Każdy z nich z osobna może być nieinformacyjny, natomiast w sumie - ocena całej kompletności informacji pozwala na pełną diagnostykę różnicową guza.

  Biopsja wydaje się bardziej pouczająca - dokładne zbadanie kawałka tkanki pobranej z podejrzanego odcinka krtani pod mikroskopem. Badanie pozwala wziąć pod uwagę strukturę komórek błony śluzowej, zidentyfikować ich nieprawidłowość, tendencję do raka. Potwierdzeniem złośliwości guza jest dodatnie badanie krwi na obecność przeciwciał przeciwko rakowi.

  Częstość występowania guza, jego kształt, udział w procesie tworzenia limfostruktur i sąsiednich tkanek - wszystko to można zobaczyć za pomocą ultradźwięków. Nowoczesne, ale nie zawsze dostępne dla populacji, są badania CT i MRI.

  Porównując informacje ze wszystkich powyższych testów instrumentalnych i laboratoryjnych - badania krwi, śluzu, moczu, plwociny, specjalista wybiera optymalny schemat leczenia, a także prognozuje przeżycie z guzem. Na etapie 4 pozytywny wynik jest mało prawdopodobny.

  Rak jest bardzo uleczalny na wczesnych etapach rozwoju, ale rzadko są diagnozowane. Niewiele osób ściśle monitoruje swoje zdrowie, dlatego pojawienie się wczesnych klinik onkologicznych można zignorować lub pomylić z inną chorobą.

  Należy martwić się bólem gardła, chrypką i uczuciem obecności obcego ciała, które pojawiło się bez żadnego powodu. Przy pierwszych objawach takich objawów należy jak najszybciej odwiedzić otolaryngologa.

  Zdarzają się również przypadki, gdy dentysta wykrywa raka krtani podczas badania jamy ustnej pacjenta. Wizualne objawy raka krtani mogą być różne. Jeśli guz pojawił się w obszarze strun głosowych, z wyglądu będzie wyglądał jak mały guzek.

  W niektórych przypadkach ma szorstką, nierówną powierzchnię z wyraźnie widocznym czerwonym kolorem. Jeśli dana osoba ma naciekającą formę raka, guz będzie miał pieczęć w pobliżu podstawy strun głosowych. Niektóre rodzaje guzów mogą przypominać proste polipy.

  Najbardziej pouczającą metodą diagnozowania raka krtani jest biopsja.Jeśli jego wdrożenie nie jest w stanie odróżnić dokładnej natury nowotworu, lekarz przepisuje diagnozę śródoperacyjną.

  Za pomocą biopsji onkolodzy mogą dowiedzieć się, jakiego rodzaju komórka zaczęła się rozwijać złośliwy nowotwór i jaki jest stopień jej różnicowania. Przez słowo różnicowanie rozumie się stopień oddalenia zmienionych komórek od normalnych.

  Obecny poziom rozwoju medycyny umożliwia badanie guza przy użyciu instrumentalnych i sprzętowych metod diagnostycznych. Lekarze wykonują fonografię, stroboskopię, MRI, CT. Za pomocą ultradźwięków możesz wziąć pod uwagę stopień rozprzestrzeniania się procesu do tkanek i przerzuty do węzłów chłonnych.

  Dlaczego więc powstaje rak krtani?

  Mechanizm pojawienia się raka nie został w pełni zbadany, w przeciwnym razie jego leczenie byłoby mniej złożone i bardziej skuteczne, bardziej aktywnie stosowane byłyby alternatywne środki. Ale całkiem możliwe jest wyróżnienie kilku głównych powodów - zrobię to.

  1. Jedną z głównych przyczyn choroby powinien być wirus brodawczaka ludzkiego (w skrócie VPP). Prawie jedna trzecia wszystkich pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem gardła była zakażona tym wirusem. Chińscy eksperci twierdzą, że obecność takiego wirusa w organizmie pięciokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo raka. Badając próbki zainfekowanych i niezakażonych tkanek (próbki eksperymentalne pobrano od ponad 600 osób), naukowcy odkryli, że pas startowy jest 5,4 razy bardziej powszechny w komórkach rakowych.
  2. Zakażenia bakteryjne i wirusowe. Jednym z najbardziej niebezpiecznych jest paciorkowiec. Ponadto prawdopodobieństwo raka gardła jest zwiększone u tych, którzy mają zapalenie zatok, zapalenie zatok.
  3. Palenie Do 97 procent (!) Pacjentów z rakiem krtani jest aktywnymi palaczami. Rak występuje, ponieważ dym tytoniowy uszkadza błony śluzowe jamy ustnej i gardła oraz sprzyja powstawaniu guzów.
  4. Niechlujne życie seksualne. Podczas niezabezpieczonego seksu oralnego z chorym partnerem możesz dostać rzeżączki, kiły i dusznicy bolesnej, w których ryzyko raka wzrasta wielokrotnie.
  5. Alergia Jestem przekonany, że reakcje alergiczne są powodowane przez wirusy. I przy pomocy leczenia usunięcie wirusa z organizmu (oczywiście po wcześniejszym ustaleniu, z którego wirusa cierpi pacjent) jest bardzo ważnym zadaniem.
  6. Zatrucie szkodliwymi substancjami. Nie bez powodu, jak już wspomniano, głównie mieszkańcy miasta cierpią na raka gardła: powietrze wokół nich jest znacznie bardziej zainfekowane.
  7. Osłabienie układu odpornościowego. Szczególnie często dzieje się to teraz, co dziwne, z winy lekarzy: układ odpornościowy cierpi z powodu niewłaściwego leczenia, nieuzasadnionego przyjmowania leków i tak powszechnego leku przeciwnowotworowego, jak chemioterapia, całkowicie zabija układ odpornościowy pacjenta. Przeciwnie, leczenie raka środkami ludowymi jedynie wzmacnia układ odpornościowy - i to jest jego główna zaleta.
  8. Wysokie zmęczenie, ciągły stres.
  9. Brak mobilności (brak ćwiczeń), mała aktywność fizyczna w ciągu dnia roboczego, po pracy i na wakacjach.
  10. Niewłaściwe odżywianie: przede wszystkim nadużywanie produktów mięsnych, soli, przypraw.
  11. Nieprzestrzeganie zasad higieny. Bez mycia zębów nie tylko pozwalamy zapaść się ich tkankom, ale zagrażamy całej powierzchni jamy ustnej, gardła i krtani.
  12. Dziedziczność

  Laserowe usuwanie raka krtani

  Laserowe usuwanie raka krtani (przezcewkowa laserowa resekcja) dość często staje się metodą z wyboru przy opracowywaniu planu leczenia. Główną zaletą tej techniki w porównaniu z tradycyjną chirurgią jest brak krwawienia pooperacyjnego, ponieważ pod działaniem lasera naczynia krwionośne koagulują jednocześnie z usunięciem ogniska guza.

  Oprócz klasycznego endoskopowego zniszczenia laserowego (ELD), ten rodzaj promieniowania jest częścią bardzo skutecznej innowacyjnej technologii o najbardziej selektywnym działaniu - terapii fotodynamicznej.

  Metoda oparta jest na wpływie wiązek laserowych o niskiej intensywności na specjalne substancje - fotouczulacze. Substancje takie są wprowadzane do ciała pacjenta, gromadzą się w tkankach nowotworowych i powodują ich nieodwracalne uszkodzenie pod wpływem strumienia światła.

  Ze względu na najbardziej delikatny efekt laser stosuje się również w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, jeśli cechy raka mogą liczyć na dobre wyniki.

  Czy muszę iść do lekarza?

  Bolesne połykanie może wskazywać na poważne choroby, takie jak ból gardła lub zapalenie krtani. Aby ustalić chorobę na czas, najpierw należy udać się do lekarza w celu zbadania i konsultacji. Pomimo dostępności niektórych leków należy odwiedzić lekarza z następujących powodów:

  • Lekarz może dokładnie ustalić diagnozę i przepisać odpowiednie leczenie, pomagając w ten sposób uniknąć możliwych powikłań.
  • Lekarz doradzi, czy potrzebne są środki przeciwbakteryjne, aby wyeliminować ból gardła.
  • Lekarz wyjaśni, czy wcześniej obserwowano podobne objawy choroby, niż pacjent był wcześniej leczony, czy występuje alergia lub indywidualna nietolerancja jakiegokolwiek leku.
  • Aby jak najszybciej pozbyć się dyskomfortu, otolaryngolog przepisuje najskuteczniejsze i najszybsze leki na podstawie statystyk.

  Jeśli mówimy o dziecku, koniecznie odwiedź pediatrę, ponieważ schemat leczenia osoby dorosłej może znacznie różnić się od dziecka. Po pierwsze, dawka jest inna, należy również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre antybiotyki na ból gardła są ściśle przeciwwskazane w dzieciństwie.

  Nielekowe leczenie raka krtani

  Rak środkowej części krtani T1-T2 ma wysoką wrażliwość na promieniowanie, więc leczenie rozpoczyna się od radioterapii. Leczenie radiacyjne w okresie przedoperacyjnym (dawka promieniowania 35-40 Gy) nie wpływa na gojenie się tkanek, jeśli po nim zostanie wykonana operacja.

  Należy zauważyć, że interwencja chirurgiczna wykonywana po pełnej dawce radioterapii jest obarczona niebezpieczeństwem rozwoju powikłań pooperacyjnych prowadzących do powstania przetok, tętnic wielkich naczyń, znacznie przedłużając okres pooperacyjny i utrudniając zarządzanie.

  W leczeniu raka fałdów głosowych T1-T2 radioterapię przeprowadza się z dwóch nadchodzących pól pod kątem 90 °: wysokość pola wynosi 8 cm, szerokość wynosi 6 cm W przypadku regionalnych przerzutów można polecić pola skierowane do tyłu pod kątem 110 °.

  Zamiast klasycznych technik frakcjonowania dawek (2 Gy 5 razy w tygodniu)

  Obecnie stosuje się bardziej skuteczną metodę kruszenia dawki o 3,3 Gy (1,65 Gy z każdego pola) 3 razy w tygodniu. Stosując tę ​​technikę, na 10 sesji leczenia, w ciągu 22 dni, do guza można podać dawkę 33 Gy, co odpowiada skuteczności 40 Gy.

  Kontynuując radioterapię zgodnie z radykalnym programem, w drugim etapie do guza wprowadza się kolejne 25 Gy. W tym przypadku klasyczne frakcjonowanie dawki 2 Gy stosuje się 5 razy w tygodniu jako bardziej łagodne. Pozwala to uniknąć uszkodzenia chrząstki i rozwoju chondroperichondritis.

  Oprócz radioterapii przeprowadzanej w zwykłych warunkach (w powietrzu) ​​opracowano metodę radioterapii w warunkach hiperbarycznego natlenienia. Zalety tej metody w przedoperacyjnym napromieniowaniu są uważane za wzrost uszkodzenia radiacyjnego guza, zmniejszenie uszkodzenia radiacyjnego normalnych tkanek zawartych w objętości napromieniowania oraz zmniejszenie częstotliwości nabłonka radiacyjnego.

  Zastosowanie hiperbarycznego natleniania umożliwiło zmniejszenie całkowitej dawki ogniskowej podczas napromieniania przedoperacyjnego do 23,1 Gy (7 sesji 3,3 Gy>, co odpowiada 30 Gy dla klasycznego frakcjonowania w tych przypadkach, gdy początkowo planowane jest skojarzone leczenie z resekcją krtani.

  Badanie morfologiczne patomorfizmu radiacyjnego wykazało, że III stopień patomorfizmu u tych pacjentów był 2 razy wyższy niż po zsumowaniu 33 Gy w powietrzu. Takie obserwacje posłużyły za podstawę do poszerzenia wskazań do niezależnej radioterapii w warunkach hiperbarycznego natlenienia zgodnie z radykalnym programem.

  W przypadku raka krtani przedsionkowej T1-T2 leczenie należy rozpocząć od radioterapii. Górna granica pola napromieniowania jest podniesiona powyżej poziomej gałęzi żuchwy o 1,5–2 cm Technika frakcjonowania dawek i poziom całkowitych dawek ogniskowych w przedoperacyjnej radioterapii i napromienianiu według programu radykalnego są identyczne dla wszystkich części krtani.

  Leczenie raka przedsionkowej części krtani TZ-T4 rozpoczyna się od chemioterapii. Po 2 cyklach chemioterapii radioterapię przeprowadza się w dawce przedoperacyjnej.

  Ostateczną taktykę leczenia określa się po zastosowaniu dawki 40 Gy na guz. Resekcję krtani wykonuje się na pacjencie, jeśli guz resztkowy jest mały, a laryngektomia z dużymi rozmiarami guza, zlokalizowana w okolicy przedniego płata, obszaru podkomorowego, komory krtaniowej i chrząstki arytoidowej jest zwykle odporna na promieniowanie. Wykrywanie zmian w tych częściach krtani jest uważane za ciężki argument i korzyść z operacji.

  W przypadku raka podgłośniowej części krtani TT-T2 leczenie rozpoczyna się również od radioterapii. Jego wyniki ocenia się po przedoperacyjnej dawce 40 Gy. Przy spadku guza mniejszym niż 50% wykonuje się operację.

  Strefy przerzutów regionalnych są uwzględnione w dziedzinie promieniowania podczas przed- lub pooperacyjnej radioterapii raka krtani.

  Obecność tracheostomii nie jest przeszkodą w radioterapii: jest uwzględniona w polu napromieniania.

  Jak rozpoznać pierwsze oznaki raka krtani na zdjęciu?

  Manifestacja guza w pierwszych etapach procesu onkologicznego

  Pierwsze oznaki raka krtani mogą pojawić się na każdym etapie choroby. Ale częściej pojawiają się na etapach 2-3 raka, gdy guz zaczyna rosnąć i obejmować większą liczbę tkanek.

  Trudno rozpoznać pierwsze objawy raka krtani - są one podobne do manifestacji innych chorób, takich jak zapalenie gardła, zapalenie tchawicy lub zapalenie krtani. Wielu pacjentów nie przyjmuje pierwszych objawów przez długi czas, co prowadzi do postępu choroby i wzrostu guza do znacznych rozmiarów.

  Rak krtani na wczesnym etapie może zostać rozpoznany przez otolaryngologa podczas laryngoskopii. Ale nie każdy specjalista zwróci uwagę na niewielkie zmiany w nabłonku, szczególnie jeśli guz nie wystaje ponad błonę śluzową.

  Etapy raka gardła

  Zero. Bardzo małe nowotwory, które nie powodują dyskomfortu i występują tylko podczas badania. Wskaźnik przeżycia pacjentów, u których stwierdzono nowotwory w stadium zerowym, wynosi od 95 do 100 procent (w tym leczenie raka środkami ludowymi).

  Pierwszy Na tym etapie guz wykracza poza błonę śluzową, przerzuty jeszcze nie wzrosły, niedogodności zewnętrzne nie są bardzo znaczące. Przeżycie wynosi do 80 procent, jeśli leczenie rozpocznie się na czas.

  Drugi Guz rozprzestrzenia się przez krtań. Pojawiają się charakterystyczne objawy, takie jak trudności w oddychaniu, pojawienie się ciągłych dźwięków i świszczący oddech. Przeżycie, przy odpowiednim leczeniu, wynosi do 70 procent.

  Po trzecie. Struny głosowe przestają być elastyczne i ruchome - a głos znika. Guz rozprzestrzenia się na ściany krtani, rośnie w nich.Pięcioletnie przeżycie na tym etapie raka wynosi nie więcej niż 50 procent, a następnie wiele ważnych czynników musi zbiegać się w czasie leczenia.

  Po czwarte Występują przerzuty do węzłów chłonnych i innych narządów, a leczenie jest niezwykle trudne. Pięcioletnie przeżycie jest bardzo małe - od 1 do 25 procent.

  Statystyki

  Rak krtani jest chorobą, którą można wyleczyć. Wskaźnik przeżycia pacjentów, którzy szukali pomocy medycznej na etapie 1 choroby, wynosi 92%, na etapie 2 - 80%, na etapie 3 - 67%. Jak w przypadku każdego raka, każda minuta straconego czasu jest obarczona poważnymi konsekwencjami.

  Na początkowym etapie objawy są prawie niewidoczne: lekkie łaskotanie, łaskotanie, obce ciało w gardle.

  Mogą wystąpić niedogodności podczas połykania i zmęczenie podczas rozmowy. Kolejne dolegliwości już zależą od lokalizacji guza w krtani.

  Ochrona przed tą chorobą nie jest tak trudna - najważniejsze jest pożegnanie się ze złym nawykiem palenia. Wśród osób cierpiących na raka krtani 80% to palacze z doświadczeniem.

  Informacje na temat objawów, metod leczenia i prognozowania raka krtani znajdują się w tym filmie:

  Palenie często powoduje guzy krtani i płuc. Nie jest to jednak jedyna przyczyna raka płuc - dowiedz się o każdym z nich osobiście.

  Jakie są prognozy dotyczące zarodkowego raka jąder? Wszystkie szczegóły są tutaj.

  W jakich przypadkach konieczne jest przyjmowanie antybiotyków

  Jeśli bardzo martwisz się bólem przełykania, nie oznacza to, że musisz udać się do apteki, wziąć pierwsze leki, które masz, i samoleczenie. Antybiotyk na gardło jest konieczny, jeśli choroba jest spowodowana infekcją bakteryjną. Takie dolegliwości obejmują zapalenie krtani, zapalenie migdałków, zapalenie gardła. Wszystkie choroby mają te same objawy, ale wymagają różnych metod leczenia.

  W przypadku bólu gardła zaleca się przyjmowanie antybiotyków, jeśli oprócz głównego objawu pacjenta niepokoi co najmniej jeden z następujących czynników:

  • Temperatura ciała 39 i więcej.
  • Wyładowanie z nosa ma zielonkawy odcień.
  • Podczas badania migdałków zauważalne są białe ropnie.
  • Migdałki nabrały szkarłatnego odcienia.
  • Senność i zmęczenie.
  • Ostry ból podczas połykania trwa dłużej niż 3 dni.
  • Kilku członków rodziny zachorowało jednocześnie.
  • Krytyczne obrzęk węzłów chłonnych.

  W przypadku powyższych objawów lekarz zaleca stosowanie antybiotyków w leczeniu choroby w połączeniu z lokalnymi lekami.

  Jeśli ból gardła nie ustępuje i towarzyszy mu wysoka temperatura przez tydzień, podczas gdy środki ludowe i lokalne płukania nie pomagają, jest to również poważny powód do przyjmowania leków przeciwbakteryjnych. W tym przypadku mówimy o zmniejszonej odporności, która nie jest w stanie samodzielnie pokonać choroby.

  Klasyfikacja TNM

  Metody stosowane w leczeniu tej choroby są wybierane na podstawie lokalizacji guza w gardle, wielkości, stadium rozwoju, obecności lub braku przerzutów. Ważną rolę odgrywa wiek pacjenta, ogólny stan, związane z nim patologie itp.

  Główne metody efektów terapeutycznych to:

  • terapia farmakologiczna konkretnymi lekami,
  • narażenie na promieniowanie przez promieniowanie jonizujące,
  • chirurgiczne usunięcie guza.

  W większości przypadków raka gardła można wyleczyć tylko dzięki połączeniu tych technik. Dlatego przed zabiegiem stosuje się radioterapię i chemioterapię w celu cytoredukcji - w celu zminimalizowania liczby komórek rakowych w ciele pacjenta.

  Może to znacznie zmniejszyć ilość operacji. A po chirurgicznym leczeniu raka krtani w 100% przypadków zalecana jest terapia uzupełniająca (zapobiegawcza) za pomocą leków farmakologicznych.

  Ważne! We wczesnych stadiach rozwoju nowotworu stosuje się tylko techniki zachowawcze (radio i chemioterapia). Pozwala to wyleczyć do 85–90% guzów nowotworowych w początkowej fazie.

  Niekeratynizowany rak płaskonabłonkowy krtani - rozpoczyna swój rozwój od nie-zrogowaciałych komórek narządów. Rozpoznawany stosunkowo rzadko i charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju i wczesnymi przerzutami.

  Innym rodzajem jest rak płaskonabłonkowy rogowaty, który pojawia się z komórek rogowacących, ale w przeciwieństwie do raka nie rogowaciałego rozwija się znacznie dłużej i praktycznie nie uwalnia przerzutów.

  Rak płaskonabłonkowy krtani zajmuje pierwsze miejsce pod względem częstości występowania, podczas gdy inne gatunki są rejestrowane tylko w 2% przypadków. Istnieją również sytuacje, w których onkolodzy znajdują u pacjenta mieszaną postać raka.

  Najczęstszym rodzajem raka krtani jest płaskonabłonkowy, utworzony z płaskich komórek nabłonka śluzowego. Według statystyk rozwija się w 95% przypadków wszystkich złośliwych guzów gardła.

  Rak płaskonabłonkowy krtani dzieli się na dwa typy:

  1. Keratynizacja - powstaje z komórek nabłonkowych, podatnych na rogowacenie. Charakteryzuje się powolnym wzrostem i niskim prawdopodobieństwem rozprzestrzeniania się przerzutów. Rak rogowacenia krtani jest guzem o wyraźnych granicach. Dobrze uleczalny, szczególnie we wczesnych stadiach.
  2. Nieskeratynizowany - charakteryzuje się tworzeniem nieformalnej erozji o nierównomiernym kształcie. Szybko rozprzestrzenia się na otaczające tkanki i szybko rozprzestrzenia przerzuty.

  Inne nowotwory złośliwe krtani występują w 1-2% przypadków. Należą do nich mięsaki, nowotwory podstawnokomórkowe i gruczołowe. W pojedynczych przypadkach występują mieszane formy raka.

  Według histologii określa się stopień różnicowania - jak bardzo różnią się komórki rakowe od zdrowych komórek nabłonkowych:

  1. GX - niemożliwe jest określenie stopnia zróżnicowania.
  2. G1 jest wysokim stopniem.
  3. G2 - średni (umiarkowany) stopień.
  4. G3 to rak niskiego stopnia.
  5. G4 - niezróżnicowane guzy.

  Im niższy stopień różnicowania, tym bardziej agresywny jest guz, a rokowanie choroby nie jest korzystne. Niezróżnicowany rak szybko postępuje, słabo reaguje na leczenie i często powraca.

  Międzynarodowa klasyfikacja TNM pozwala ocenić stopień raka krtani i przewidzieć dalszy przebieg choroby.

  Pierwszy wskaźnik T - opisuje rozmiar i lokalizację guza pierwotnego:

  • TX - za mało danych.
  • T0 - brak oznak raka.
  • Tis - uszkodzenie jednej warstwy nabłonka, najwcześniejszego etapu.
  • T1 - mała pieczęć jednej części krtani.
  • T2 jest średnim nowotworem, ograniczonym do jednego obszaru krtani.
  • T3 - złośliwy proces rozprzestrzenił się na kilka odcinków krtani.
  • T4 - guz wykroczył poza narząd:
  1. T4a - Rak urósł do chrząstki tarczycy.
  2. T4b - guz obejmuje tętnice przedkręgowe i piersiowe.

  Drugi wskaźnik N - wskazuje na zaangażowanie regionalnych węzłów chłonnych w proces:

  • NX - Za mało danych.
  • N0 - brak oznak raka w węzłach chłonnych
  • N1 - dotyczy jednego węzła od strony guza, wielkość tkanki nowotworowej wynosi do 3 cm.
  • N2 - wielkość tkanek złośliwych 3-6 cm:
  1. N2a - w jednym węźle z pierwotnego nowotworu.
  2. N2b - w dwóch lub więcej węzłach chłonnych od strony guza nowotworowego.
  3. N2c - rak rozprzestrzenił się na węzły chłonne po obu stronach.
  4. N3 - ognisko raka w węzłach chłonnych powyżej 6 cm.

  Trzeci wskaźnik M - charakteryzuje odległe przerzuty:

  • MX - niewystarczające dane do ustalenia obecności przerzutów.
  • M0 - brak odległych przerzutów.
  • M1 - przerzuty rozprzestrzeniają się na odległe części ciała.

  Klasyfikacja TNM pozwala na dokładniejszy opis stadium raka krtani. Tylko trzy wartości poinformują każdego specjalistę o występowaniu raka i ciężkości choroby.

  Rak gardła: zapobieganie

  Jaki styl życia musisz prowadzić, aby uchronić się przed rakiem związanym z uszkodzeniem gardła i krtani? Zasady są w rzeczywistości dość proste:

  1. Rzucić palenie Przypadki raka gardła u osób niepalących są niezwykle rzadkie.
  2. Zasadniczo prowadź zdrowy styl życia. Nie nadużywaj alkoholu, jedz dobrze, ruszaj się więcej, chodź, biegnij.
  3. Umyj zęby na czas, zadbaj o jamę ustną. Sprawdź infekcje.
  4. Jeśli to możliwe: spędzaj jak najmniej czasu w miejscach o niekorzystnych warunkach środowiskowych. Jeśli pracujesz w niebezpiecznym przemyśle i odczuwasz pierwsze oznaki choroby - natychmiast zmień pracę.
  5. Nie bój się stosować środków ludowej do zapobiegania rakowi.

  Etapy raka krtani

  Onkolodzy używają systemu TNM do opisywania stadium raka. Rozmiar guza jest oznaczony literą „T”, „N” opisuje rozprzestrzenianie się raka do węzłów chłonnych, a „M” opisuje obecność odległych przerzutów.

  Klasyfikacja kliniczna bierze również pod uwagę anatomiczne położenie guza:

  • nad strunami głosowymi
  • w okolicy głośni
  • poniżej strun głosowych (bardzo rzadko).

  Etap 1 - guz znajduje się nad strunami głosowymi.

  Etap 2 - dystrybucja do więzadeł z zachowaną lub zmniejszoną ruchomością, chrypką lub zmianą tonu głosu.

  Etap 3 - guz zaburza funkcję motoryczną więzadeł, utratę głosu.

  Przegląd antybiotyków na gardło

  Jeśli mówimy o poważnej chorobie, której towarzyszy gorączka, najczęściej otolaryngolog przepisuje szeroką gamę leków. Rozważ najskuteczniejsze antybiotyki na ból gardła:

  • Amoksycylina Choroby wywołane przez gronkowce lub inne bakterie są najczęściej leczone amoksycyliną. Antybiotyk do leczenia gardła jest popularny zarówno wśród lekarzy, jak i konsumentów. Antybiotyki na gardło zyskały popularność ze względu na niską cenę, rzadkie występowanie działań niepożądanych i wysoką skuteczność. W leczeniu dusznicy bolesnej u dorosłych preferowane są leki w postaci tabletek. Wskazane jest przyjmowanie leku po jedzeniu, jedna tabletka (500 mg) dwa razy dziennie.
  • Amoksyklav Ten antybiotyk na ból gardła jest skuteczny dzięki dwóm aktywnym składnikom: kwasowi klawulanowemu i amoksycylinie. Lek przenika do wszystkich tkanek ciała, w tym do tkanki migdałków. Dzięki temu leczenie antybiotykami jest skuteczne, po pełnym cyklu Amoxiclavu pacjentowi nie przeszkadza już ostry ból, a ogólny stan znacznie się poprawia. W leczeniu gardła u dorosłych stosuje się jedną tabletkę (500 mg) dwa do trzech razy dziennie, w zależności od ciężkości choroby. Ten lek jest również dostępny w zawiesinie i jest zatwierdzony do stosowania przez małe dzieci. Dawka leku jest przepisywana indywidualnie przez lekarza prowadzącego. Lek jest przeciwwskazany w chorobach wątroby i nerek.
  • Ampicylina Pomimo faktu, że dziś są lepsze i bardziej skuteczne leki, ampicylina jest nadal poszukiwana. Zaletą tego leku jest to, że może go stosować kobiety w ciąży, a także małe dzieci. Po spożyciu substancje czynne ampicyliny przenikają do krwioobiegu i dobrze zwalczają bakterie, które spowodowały chorobę. Antybiotyk na ból gardła pomaga dorosłemu w ciągu zaledwie kilku dni. Lek jest dostępny w kapsułkach. W leczeniu zapalenia migdałków lub zapalenia migdałków piją jedną kapsułkę co najmniej 4 razy dziennie. Przebieg leczenia wynosi co najmniej 7 dni. W zależności od przebiegu choroby lekarz prowadzący może dostosować schemat leczenia.
  • Linkomycyna Ten lek jest dostępny w postaci kapsułek 250 mg. Linkomycyna zwalcza patogeny: gronkowce, pneumokoki i paciorkowce.Linkomycyna jest surowo zabroniona dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Schemat leczenia i dzienna dawka leku jest przepisywana indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ciężkości choroby.

  W przypadku ostrego bólu gardła lekarz często przepisuje miejscowy antybiotyk. W ciężkich chorobach gardła stosuje się miejscowe leki w połączeniu z antybiotykami o szerokim spektrum działania.

  • Bioparox. Lek do inhalacji o nazwie „Bioparox” odnosi się do miejscowych leków przeciwbakteryjnych. Oprócz właściwości przeciwbakteryjnych lek ma działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Lokalny antybiotyk do leczenia gardła jest przepisywany na zapalenie migdałków, zapalenie gardła, zapalenie migdałków i zapalenie krtani. Antybiotyki nie są zalecane kobietom w ciąży i karmiącym. Przeciwwskazania Bioparox są uważane za dzieci poniżej 2 roku życia, a także indywidualną nietolerancję substancji czynnej.
  • Trachisan Formularz wydania - pastylki do ssania do resorpcji. Przeznaczony do leczenia zapalenia migdałków i gardła. Substancja czynna Trachisan w krótkim czasie pomaga pozbyć się bólu gardła i usuwa patogenne drobnoustroje. W leczeniu powyższych dolegliwości zaleca się przyjmowanie pastylek do gardła co 2 godziny. Po całkowitej resorpcji leku zaleca się, aby nie jeść jedzenia i nie pić wody. Przebieg leczenia wynosi nie więcej niż 5 dni. W tym czasie ból powinien ustąpić. Jeśli gardło nadal boli, przebieg leczenia można przedłużyć zgodnie z zaleceniami lekarza. Lizaki antybiotykowe nie są zalecane w czasie ciąży.
  • Pharyngosept. Lokalne antybiotyki do leczenia gardła są dostępne w postaci pastylek do ssania. Substancją czynną leku Faringosept jest ambazon. Lek skutecznie eliminuje patogenną mikroflorę w różnych chorobach. Jeśli jest to ból gardła, przełykanie jest bolesne, wielu zastanawia się, jak leczyć chorobę, jeśli nie ma możliwości wizyty u lekarza? Czy mogę wziąć pharyngosept bez umówionego spotkania? Możesz kupić ten lek bez recepty, ale jeśli po wypiciu leku przez trzy dni i nie zauważono poprawy, koniecznie skontaktuj się z lekarzem laryngologiem. W ciężkich chorobach, takich jak ropny ból gardła, w połączeniu z Faringoseptem, potrzebne są dodatkowe antybiotyki o szerokim spektrum działania. Leki na gardło z antybiotykiem są spożywane po posiłkach nie więcej niż 5 razy dziennie. Antybiotyki na ból gardła nie powinny być stosowane dłużej niż 5 dni.

  Antybiotyki są przepisywane, jeśli ból gardła był spowodowany infekcją bakteryjną.

  W rzeczywistości w przypadku bólu gardła przyjmowanie antybiotyku nie zawsze jest wymagane, a zwłaszcza bez konsultacji ze specjalistą. Taki ból w jamie ustnej może być jednym z objawów przeziębienia lub choroby wirusowej, w której taki lek jest całkowicie bezużyteczny. W związku z tym najpierw należy znaleźć przyczynę, która spowodowała pojawienie się bólu gardła, a dopiero potem przystąpić do leczenia.

  W przypadku, gdy pacjent cierpi na ból gardła, ale temperatura ciała pozostaje normalna, można zastosować lokalne leki, na przykład pastylki do ssania. W przypadku bolesnych odczuć w gardle, które utrzymują się przez długi czas i nie są zastępowane innymi objawami, konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą.

  Antybiotyki to substancje przeciwbakteryjne, głównie pochodzenia naturalnego, które mają hamujący wpływ na wzrost i rozwój patogennych mikroorganizmów, a także powodują ich śmierć.

  Leki przeciwbakteryjne są przepisywane na ostre zapalenie migdałków, a w innych przypadkach ich stosowanie zależy od rodzaju patologii gardła i ogólnego stanu pacjenta. W jakich sytuacjach przyjmowanie leków przeciwbakteryjnych jest po prostu konieczne:

  • zapalenie migdałków pochodzenia bakteryjnego
  • ciężkie zatrucie organizmu
  • ropne komplikacje
  • diagnoza patologii, takich jak zapalenie zatok i zapalenie zatok
  • obecność w historii pacjenta nawracającego zapalenia ucha środkowego
  • ból gardła w połączeniu z wysoką temperaturą ciała przez kilka dni
  • przewlekłe choroby zapalne
  • jednoczesne zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc

  W każdym razie tylko specjalista może przepisać leki przeciwbakteryjne, biorąc pod uwagę możliwe ryzyko takiego leczenia i jego oczekiwaną skuteczność.

  Istnieje wiele rodzajów antybiotyków do leczenia gardła, lekarz może wybrać odpowiednie pole badania

  Najczęściej leki przeciwbakteryjne na ból gardła są przepisywane na ostre zapalenie migdałków i powinny to być leki o szerokim spektrum działania. Ich spożycie nie skraca czasu trwania choroby, ale pozwala pozbyć się nieprzyjemnych objawów trzeciego dnia po rozpoczęciu ich przyjmowania.

  Wraz z pojawieniem się bólu gardła specjaliści najczęściej przepisują antybiotyki, takie jak penicyliny i cefalosporyny. Wynika to z faktu, że infekcje paciorkowcami zwiększają wrażliwość na te konkretne grupy leków. Do leczenia można stosować naturalne i syntetyczne penicyliny. Mają destrukcyjny wpływ na wiele mikroorganizmów, a także mają dobrą biodostępność i niską toksyczność.

  W zależności od rodzaju choroby i stopnia procesu patologicznego penicylinę można przepisać do podawania doustnego.

  Należy pamiętać, że dławica piersiowa musi być leczona, ponieważ w przypadku braku skutecznej terapii zwiększa się ryzyko jej przejścia do postaci przewlekłej. W przypadku, gdy nadal tak się dzieje, leczenie uzupełnia się lekami przeciwbakteryjnymi, które zawierają kwas penicylinowy lub jego półsyntetyczne analogi w większej dawce. Ampicylina jest uważana za najskuteczniejszy lek, który ma hamujący wpływ na rozmnażanie bakterii.

  Terapia antybakteryjna często powoduje rozwój działań niepożądanych z przewodu pokarmowego. Z tego powodu specjaliści zalecają stosowanie specjalnych środków, które przyczyniają się do przywrócenia prawidłowej mikroflory jelitowej i zapewniają normalne funkcjonowanie wątroby.

  Antybiotyki są przepisywane kobietom w ciąży, jeśli inne metody leczenia nie są skuteczne

  Przyjmowanie jakichkolwiek leków w czasie ciąży odbywa się wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a szczególnie w przypadku antybiotyków. Zazwyczaj są one przepisywane tylko wtedy, gdy rzeczywista korzyść z ich przyjęcia dla przyszłej matki przekracza możliwą szkodę dla płodu.

  W większości przypadków stosują terapię przeciwbakteryjną w czasie ciąży, jeśli przez kilka dni utrzymuje się wysoka temperatura ciała, której nie można w żaden sposób obniżyć.

  Przyszłym matkom przepisuje się oszczędzające leki przeciwbakteryjne o minimalnym stężeniu, które są wchłaniane do krwi w niewielkiej ilości i mają miejscowy efekt. Należą do nich:

  • Lizaki Dr. Mom zawierające fito składniki
  • cukierki z szałwią lub rumiankiem, które można kupić w dowolnej aptece
  • Spray Ingalipt, który pomaga zmniejszyć obrzęk tkanek i przyspieszyć proces gojenia
  • Zawarte w oskrzeli składniki roślinne odpowiednie do leczenia małych dzieci
  • Orasept Phenol Spray ma działanie przeciwdrobnoustrojowe i szybko eliminuje stany zapalne tkanek
  • Faringosept jest środkiem antyseptycznym i pomaga nie tylko wyeliminować nieprzyjemne objawy, ale także łagodzi stany zapalne

  Leczenie środkami ludowymi

  Łagodzi stany zapalne i hamuje rozmnażanie wywaru komórek rakowych dębu lub dziurawca zwyczajnego. Aby przygotować bulion, zalej 3 łyżki. W litrze wody.łyżki trawy, włóż do łaźni wodnej i gotuj na wolnym ogniu przez pół godziny. Po schłodzeniu odcedź i użyj do płukania.

  Innym skutecznym sposobem leczenia raka krtani jest wlew glistnika. 500 ml weź 2 łyżeczki wody z glistnika, doprowadzaj do wrzenia, ostudź i weź wrzącą wodę, aby uzyskać litr naparu. Płukać gardło 4 razy dziennie, ale nie połykać, ponieważ roślina jest trująca.

  Tradycyjna medycyna zna sposoby zapobiegania wielu chorobom onkologicznym i rakowi gardła, w tym za pomocą różnych ziół leczniczych.

  Jednym z najskuteczniejszych środków ludowej w leczeniu raka płuc jest nalewka z nakrapianego piołunka. Aby go przygotować, weź litrowy słoik z kwiatostanami rośliny, wlej go do większego pojemnika i napełnij go 2 litrami alkoholu (70 °). Szczelnie zamknięte i przechowywane w chłodnym ciemnym miejscu przez 21 dni.

  Weź nalewkę, zaczynając od 1 kropli i zwiększając ją codziennie do 25 kropli. Następnie dawka gwałtownie wzrasta, biorąc nalewkę już 4 razy dziennie, po 15 kropli do wyzdrowienia.

  Według pacjentów to narzędzie jest dość skuteczne, ale nie każdy może wytrzymać tak radykalną metodę leczenia. Jeśli ciało nie przyjmuje nalewki w objętości 60 kropli (pojawiają się nudności, wymioty), ilość jest tymczasowo zmniejszana, a następnie ponownie zwiększana.

  Istnieją inne metody przyjmowania hemalika w przypadku raka przy niskich dawkach, które uważa się za bardziej oszczędne.

  Inne rośliny, których nalewki i wywary stosuje się w leczeniu raka krtani:

  • szlachetny laur
  • Japońska arsema,
  • plamisty but,
  • wspólny owoc,
  • figowiec karzeł.

  Korzystając z tradycyjnej medycyny, należy pamiętać, że nie mogą one całkowicie zastąpić tradycyjnego leczenia.

  Rak gardła: leczenie środkami ludowymi, zbiory grzybów

  W stanie wyjątkowym „FungoMed” stosuje się specjalne preparaty grzybowe do zwalczania raka za pomocą środków ludowych. Leczenie środkami ludowymi jest znacznie bardziej humanitarne i oszczędne dla organizmu niż tradycyjne metody.

  Jak leczyć raka gardła w tradycyjny sposób? Oznacza to, jakie leczenie zwykle stosuje się w klinikach? Tną, napromieniowują, przeprowadzają chemioterapię - i często wszystkie te metody są łączone. Tak, często pacjent można wyleczyć z raka za pomocą podobnych metod i metod - ale często zdarza się również odwrotna sytuacja: ciało jest całkowicie zniszczone.

  Największa szkoda dla ciała jest spowodowana przez takie „leczenie” jak promieniowanie. Korzystają z niego, aby komórki rakowe przestały się dzielić. Ta metoda leczenia jest bardzo wątpliwa: w końcu zdrowe komórki narażone na promieniowanie również tracą zdolność do podziału. W rezultacie dotknięta tkanka nie jest przywracana, wrzody pojawiają się w miejscu guzów, które następnie się nie goją. A prawdopodobieństwo takich zmian jest bardzo wysokie. Czy warto ryzykować zdrowie dla daleka od stuprocentowej szansy na powrót do zdrowia?

  Możesz zastosować leczenie raka środkami ludowymi przed interwencją medyczną (radioterapia, chemioterapia), równolegle z nią lub po niej. Pamiętaj, że nie negujemy oficjalnej medycyny - po prostu odmawiamy ślepo wierzyć lekarzom i oferujemy skuteczne, a jednocześnie bardziej humanitarne leczenie.

  Głównym zadaniem leczenia raka środkami ludowymi, w szczególności grzybami, jest przywrócenie odporności organizmu. Jeśli układ odpornościowy zostanie przywrócony, samo ciało będzie walczyć z komórkami rakowymi, odrzucać je, niszczyć.

  Powrót do zdrowia po zabiegu

  Podobnie jak wszystkie inne rodzaje nowotworów złośliwych, rak krtani po operacji może powrócić ponownie. Niestety nawrót jest możliwy nawet wtedy, gdy nowotwór został wykryty w odpowiednim czasie i całkowicie usunięty. To prawda, że ​​prawdopodobieństwo powrotu choroby w tym przypadku jest niskie, ale istnieje.

  W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim osoby, których komórki nowotworowe są słabo zróżnicowane, to znaczy bardzo różnią się od normalnych komórek nabłonkowych krtani, z których pochodzą. Takie formacje charakteryzują się wysokim stopniem złośliwości, co przejawia się ich szybkim wzrostem, odpornością na tradycyjne metody leczenia i wczesnym pojawieniem się przerzutów.

  To ostatnie wynika z faktu, że nisko zróżnicowane guzy nie mają silnego zrębu, który utrzymuje komórki w ognisku, dzięki czemu mogą łatwo migrować do otaczających tkanek, rozprzestrzeniać się w ciele z przepływem krwi lub limfy, osiadać w innych narządach i powodować powstawanie wtórnych formacji.

  W początkowej fazie przerzutów praktycznie niemożliwe jest określenie obecności migrujących komórek nowotworowych, dlatego w przypadku wykrycia złośliwego węzła nowotworowego można przepisać promieniowanie profilaktyczne lub chemioterapię.

  W każdym razie po operacji raka krtani pacjent musi zostać postawiony na koncie ambulatorium i znajduje się pod nadzorem specjalistów.

  Należy dodać, że w przypadku etapu 1-2 operacja nie zawsze jest uwzględniona w schemacie leczenia. W niektórych sytuacjach preferuje się radioterapię lub radiochirurgię - nowoczesną technologię niszczenia guzów poprzez celowe narażenie na wysokie dawki promieniowania.

  Oprócz powikłań objawiających się zaburzeniami fizjologicznymi po operacji mogą pojawić się infekcje i krwawienia.

  Leczenie nożem z reguły odbywa się z reguły bez niepożądanych konsekwencji.

  Leczenie skojarzone za pomocą chemioterapii i radioterapii zwiększa intensywność skutków ubocznych każdej z metod, co onkolog bierze pod uwagę przy planowaniu kursów chemioterapii i radioterapii.

  Chirurgiczne usunięcie guza jest najczęściej stosowaną metodą leczenia raka krtani. Trudność w eliminowaniu nowotworów w tradycyjny sposób chirurgiczny polega na tym, że wraz z guzem często konieczne jest usunięcie części dotkniętego narządu lub całego narządu, co zależy od stopnia rozprzestrzenienia się procesu.

  W przypadku raka krtani wykonywane są następujące rodzaje operacji:

  • chorectomy - resekcja strun głosowych,
  • laryngektomia krtani górnej - wycięcie krtani górnej,
  • hemilaryngektomia - ction resekcja krtani z możliwością przywrócenia głosu,
  • częściowa laryngektomia - wycięcie części krtani (również z zachowaniem funkcji głosowych),
  • całkowita laryngektomia - całkowite wycięcie krtani (powstaje otwór do oddychania tracheostomii),
  • tarczyca - usunięcie gruczołu tarczowego.

  Oprócz tradycyjnej chirurgii przy użyciu skalpela we współczesnej medycynie stosuje się radykalne leczenie laserowe. Zamiast noża chirurgicznego używana jest wiązka laserowa: pozostawia bezkrwawe nacięcia (jednocześnie zatykając uszkodzone naczynia). Niestety chirurgia laserowa może być stosowana tylko w obecności guzów zlokalizowanych na powierzchni.

  Leczenie chirurgiczne jest dość skuteczne, ale ma wiele skutków ubocznych - ból, obrzęk, długi okres rekonwalescencji.

  Leczenie raka płaskonabłonkowego

  Biorąc pod uwagę lokalizację procesu nowotworowego, głównym celem leczenia jest całkowite usunięcie nowotworów złośliwych i przywrócenie wszystkich funkcji krtani. Duże znaczenie w dalszych prognozach zależy od lokalizacji guza, ponieważ różne części krtani mają różną wrażliwość.

  Standardowy plan leczenia onkologii obejmuje zastosowanie następujących metod:

  • Radioterapia - ma doskonały efekt i ma dobre rokowania w przypadku raka płaskonabłonkowego krtani. Ale lepiej jest go używać po operacji, ponieważ mogą pojawić się pewne komplikacje.Leczenie napromienianiem jest bardzo skuteczne we wczesnych stadiach, szczególnie w połączeniu z hiperbarycznym natlenianiem. Połączenie tych technik pomaga utrzymać normalną tkankę i niekorzystnie wpływa na komórki złośliwe.
  • Chemioterapia - stosowanie leków chemioterapeutycznych w leczeniu raka ma dobry wpływ tylko wtedy, gdy proces jest zlokalizowany w górnych częściach krtani. Jeśli guz znajduje się w dolnej części, wyniki takiego leczenia są minimalne.
  • Operacja to najbardziej ekstremalne leczenie raka. Celem leczenia chirurgicznego jest wycięcie jak największej możliwej dziedziny edukacji. Na początkowych etapach onkologii możliwe jest przeprowadzenie operacji, która jest w stanie utrzymać integralność i funkcjonowanie narządu.

  Aby zapobiec wystąpieniu zwężenia, które może rozwinąć się po operacji, pacjentowi wprowadza się endoprotezę, którą usuwa się dopiero po 3-4 tygodniach. Leczenie raka w stadium 3 lub 4 polega na zastosowaniu radykalnej operacji - laryngektomii (usunięcie guza z częścią krtani).

  W przypadku przerzutów chirurdzy mogą zdecydować o usunięciu części błonnika na szyi, a także regionalnych węzłów chłonnych.

  Radioterapia raka krtani, podobnie jak chemioterapia, opiera się na fakcie, że komórki nowotworowe mają znacznie wyższą szybkość metabolizmu niż zdrowe, co oznacza, że ​​pochłaniają znacznie większe dawki promieniowania jonizującego.

  Promieniowanie to uszkadza wewnętrzne struktury komórkowe, prowadząc ostatecznie do śmierci komórki. Nowoczesne podejście do leczenia radiologicznego polega na stosowaniu specjalnych leków - środków uwrażliwiających na promieniowanie - związków, które przyczyniają się do absorpcji promieniowania.

  W prawie wszystkich patologiach onkologicznych, w tym raka gardła, leczenie promieniowaniem jonizującym jest integralną częścią złożonej terapii. Często łączy się to ze stosowaniem preparatów farmakologicznych.

  Radioterapia to agresywny efekt, który oprócz komórek rakowych nieuchronnie wpływa na zdrowe tkanki. W związku z tym występują działania niepożądane:

  1. Suchość w ustach i brak płynów w ciele jako całości. Poradzenie sobie z tym naruszeniem pomoże zwiększyć ilość płynów w diecie pacjenta lub zastosowanie specjalnych roztworów nawadniających.
  2. Ból gardła
  3. Naruszenie procesów odzyskiwania i spowolnienie gojenia tkanek, na przykład po operacjach dentystycznych. Z tego powodu onkolodzy zalecają odkażanie jamy ustnej jeszcze przed rozpoczęciem radioterapii.
  4. Tendencja do rozwoju próchnicy. Ten efekt uboczny jest minimalizowany przez staranne przestrzeganie higieny jamy ustnej przez cały okres leczenia radiacyjnego.
  5. Ogólne objawy w postaci osłabienia, zwiększonego zmęczenia, niewielkiego wzrostu temperatury ciała.
  6. Zmiany głosu.
  7. Zaburzenia skóry w zakresie narażenia na promieniowanie w postaci zaczerwienienia, podrażnienia itp.

  Ważne! Leczenie raka krtani promieniowaniem jonizującym w 100% przypadków wpływa na tarczycę. Dlatego przed radioterapią konieczne jest przeprowadzenie pełnego badania struktury i funkcji tego narządu.

  Tradycyjnie rak krtani leczy się zewnętrzną ekspozycją na promieniowanie, w której źródło promieniowania znajduje się na zewnątrz pacjenta, a promieniowanie przechodzi przez zdrowe tkanki przed dotarciem do guza. Ale dziś istnieją bardziej nowoczesne metody, które polegają na wprowadzeniu źródła promieniowania (w postaci np. Ziarna metalu) bezpośrednio do guza.

  Chirurgiczne usunięcie węzła nowotworowego jest najczęstszym i najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się raka krtani. Z jednej strony wszystkie struktury gardła mają dobrą dostępność chirurgiczną - nie ma potrzeby wykonywania głębokich operacji brzucha.

  Z drugiej strony bliskość i ucisk, z jakim struktury anatomiczne znajdują się w gardle, komplikują leczenie chirurgiczne, ponieważ w celu całkowitej resekcji guza często konieczne jest częściowe lub całkowite wycięcie ważnych narządów.

  Wielkość interwencji zależy od etapu procesu raka i wielkości nowotworu. Istnieje kilka podstawowych metod:

  • Cordektomia to najdelikatniejsza operacja, która wpływa tylko na struny głosowe w przypadku rozwoju na nich złośliwego guza,
  • laryngektomia górna - interwencja chirurgiczna w celu wycięcia górnej części krtani,
  • hemilaryngektomia - znaczna ilość interwencji chirurgicznej, polegającej na wycięciu co najmniej połowy krtani,
  • całkowita laryngektomia - interwencja w celu całkowitego usunięcia krtani z utworzeniem tracheostomii oddechowej (dziur w tchawicy).

  Leczenie chirurgiczne raka krtani ma również pewne skutki uboczne:

  1. Ból, który najpierw zostaje zatrzymany przez środki znieczulające, a następnie ustępuje sam kilka dni po operacji.
  2. Obrzęk gardła Jest to również zjawisko przejściowe, przemijające samoistnie. Ale zanim obrzęk ustąpi, pacjent będzie zmuszony do jedzenia najpierw drogą dożylną, a następnie za pomocą płynnych mieszanek pokarmowych dostarczanych za pomocą sondy, którą wstrzykuje się przez nos bezpośrednio do żołądka.
  3. Intensywne tworzenie się śluzu. Jest to normalna reakcja błon śluzowych układu oddechowego na operację. Nadmiar śluzu jest usuwany z drzewa oskrzelowego za pomocą specjalnych sond aspiracyjnych. Sonda jest wstrzykiwana albo przez nos pacjenta, albo przez tracheostomię, jeśli zostało to zrobione podczas operacji.
  4. Zaburzenia czucia na skórze szyi. Ten efekt uboczny występuje w wyniku uszkodzenia małych włókien nerwowych odpowiedzialnych za wrażliwość szyi. Takie uszkodzenie jest nieuniknione ze względu na dużą gęstość nerwów i naczyń krwionośnych w tym obszarze. Ale zdrętwienie jest tymczasowe i sześć miesięcy do roku po operacji całkowicie znika.
  5. Powstawanie tracheostomii - sztuczna dziura z przodu szyi. Podejście to stosuje się głównie przy całkowitych interwencjach z prawie całkowitym usunięciem krtani - tracheostomia jest konieczna do normalnego oddychania pacjenta. Tracheostomia wymaga szczególnej opieki, a ponadto nakłada pewne ograniczenia na pacjenta, na przykład niezdolność do używania mowy dźwiękowej. Wyróżnia się stałe i tymczasowe opcje tracheostomii. W tym drugim przypadku po chwili wykonywana jest druga operacja, aby go zamknąć.

  Ważne! W chirurgicznym leczeniu raka krtani funkcje głosowe pacjenta prawie zawsze są uszkodzone. Ale w większości przypadków po przejściu specjalnych środków rehabilitacyjnych głos można przywrócić.

  Głównym czynnikiem decydującym o skuteczności środków terapeutycznych w leczeniu raka krtani jest terminowe leczenie laryngologii i rozpoczęcie leczenia. We wczesnych stadiach guza prawie zawsze można go pozbyć bez operacji.

  Ale im dłużej trwa rozwój, tym większe ryzyko zajęcia ważnych narządów i rozprzestrzeniania się przerzutów w innych obszarach ciała. A to znacznie pogarsza rokowanie i wyniki leczenia.

  Podczas trwania leczenia i po jego zakończeniu pacjent musi przestrzegać szeregu zaleceń:

  1. Zmiana diety Dieta pacjenta jest opracowywana przez specjalistę dietetyka i obejmuje zrównoważone połączenie wszystkich składników odżywczych, a także wystarczającą ilość witamin.
  2. Konieczne jest zmniejszenie, a lepiej całkowicie zrezygnować ze stosowania kwaśnych, smażonych, słonych potraw, a także stosowania dużej liczby przypraw.
  3. Pacjentowi obowiązuje całkowity zakaz palenia lub spożywania napojów alkoholowych.
  4. Należy unikać dochładzania i nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.
  5. Wszelkie procedury zwiększające lokalną temperaturę szyi (kompresy itp.) Są zabronione.
  6. Nie można stosować substancji poprawiających metabolizm komórkowy (leki na bazie aloesu, mumii, związków zawierających propolis itp.), Ponieważ mogą stymulować rozwój elementów nowotworowych.

  Nawet skutecznie wyleczony rak krtani obejmuje obserwację pacjenta przez cały kolejny okres jego życia. Takie monitorowanie jest przeprowadzane przez specjalistów onkologicznych i lekarzy laryngologów. Badanie profilaktyczne należy przeprowadzać co miesiąc przez kolejne 5 lat, a następnie co sześć miesięcy.

  Rak krtani Operacja

  Standardowy schemat leczenia raka krtani obejmuje usunięcie chirurgiczne, leczenie chemioterapeutyczne i radioterapię. Głównym celem leczenia jest całkowite usunięcie nowotworów złośliwych, poprawa jakości życia pacjenta.

  Radioterapia - uszkodzenie środkowej części krtani charakteryzuje się zwiększoną wrażliwością na promieniowanie, dlatego leczenie rozpoczyna się od tego zdarzenia. W większości przypadków po ukończeniu kursu guz zmniejsza się, po czym wykonuje się drugi cykl.

  Chemioterapia raka płaskonabłonkowego krtani jest przepisywana w trzecim i czwartym etapie, z lokalizacją procesu w górnej części. Gdy rak znajduje się w dolnej lub środkowej części, skuteczność leczenia chemioterapeutycznego jest znacznie zmniejszona.

  Zasady przyjmowania antybiotyków

  Antybiotyki są skutecznymi i przydatnymi lekami tylko wtedy, gdy są przyjmowane prawidłowo!

  W przypadku każdej choroby gardła wyznaczenie leków przeciwbakteryjnych odbywa się z uwzględnieniem wrażliwości patogenu na nią. Jeden rodzaj leków może mieć szkodliwy wpływ na ziarniaki, inne na sztyfty, a dla innych charakterystyczne jest szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Penicylina jest uważana za aktywny antybiotyk przeciwko paciorkowcom, dlatego najczęściej jest przepisywana na ból gardła.

  Taki antybiotyk nie wpływa niekorzystnie na mikroflorę jelitową i nie powoduje żadnych zaburzeń w przewodzie pokarmowym, jak to często bywa w przypadku innych leków.

  Istnieją pewne zasady przyjmowania leków przeciwbakteryjnych, których przestrzeganie jest obowiązkowe w leczeniu bólu gardła:

  1. każdy lek może powodować działania niepożądane, a jeśli wystąpią, przestań je przyjmować i skonsultuj się z lekarzem
  2. nie możesz przestać samodzielnie przyjmować antybiotyku, nawet jeśli stan pacjenta wyraźnie się poprawił
  3. jeśli można leczyć lekami z węższej grupy, konieczne jest preferowanie chorób gardła
  4. nie można stosować tego samego środka przeciwbakteryjnego do leczenia choroby kilka razy z rzędu, ponieważ ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych jest zbyt wysokie
  5. konieczne jest przyjmowanie antybiotyków w ściśle określonej dawce i nie można samemu ich zmniejszyć ani zwiększyć
  6. Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii konieczne jest przestudiowanie instrukcji dołączonych do dowolnego leku
  7. każdy miejscowy lub ogólnoustrojowy lek przeciwbakteryjny powinien być przepisywany wyłącznie przez specjalistę

  W rzeczywistości nie każdy może przyjmować antybiotyki w leczeniu chorób gardła i istnieją przeciwwskazania dla niektórych kategorii osób poddanych takiemu leczeniu. Nie należy przyjmować antybiotyków u następujących pacjentów:

  • kobiety w ciąży lub karmiące piersią
  • pacjenci cierpiący na reakcje alergiczne na różne leki
  • pacjenci, u których zdiagnozowano niewydolność nerek lub wątroby, a także przewlekłe choroby takich narządów

  Leczenie bólu gardła odbywa się nie tylko za pomocą leków przeciwbakteryjnych, ale także za pomocą jednoczesnego leczenia. Aby przyspieszyć powrót do zdrowia, zaleca się płukać gardło roztworami medycznymi, stosować kompresy i inhalacje.

  Podczas leczenia lekami należy wziąć pod uwagę kilka ważnych punktów:

  • Leczenie chorób gardła powinno być przepisywane wyłącznie przez otolaryngologa, samoleczenie może nie być skuteczne lub zaostrzać sytuację.
  • Przed użyciem zapoznaj się z wieloma przeciwwskazaniami i skutkami ubocznymi.
  • Jeśli nagle przestaniesz pić antybiotyki, oznacza to, że leczenie nie zostało przeprowadzone. Nawet przy znacznej poprawie samopoczucia w żadnym wypadku nie przerywaj leczenia zaleconego przez lekarza.
  • Po antybiotykach zaleca się picie leków, które przywracają mikroflorę jelitową.
  • Surowo zabrania się samodzielnego dostosowywania wskazanej dawki leku.

  W przypadku zapalenia krtani, oprócz leczenia antybiotykami, konieczne jest przeprowadzenie terapii za pomocą pastylek do ssania lub lokalnych tabletek, płukać gardło i stosować tradycyjne przepisy medyczne.

  Symptomatologia

  Główne skargi, z którymi pacjenci przychodzą do lekarza, to:

  • barwa, chrypka
  • trudności lub ból podczas połykania
  • widoczne tworzenie się guza, „guz” lub wzdęcia na szyi
  • przedłużony kaszel
  • uporczywy ból gardła lub ucha
  • trudności w oddychaniu w zaawansowanych przypadkach.

  Niektórym osobom mogą przeszkadzać nieświeży oddech, duszność, słyszalny świszczący oddech, niewyjaśniona utrata masy ciała, poważne ogólne osłabienie.

  Kompleks objawów zależy od wielkości i lokalizacji guza. Może wystąpić:

  • uporczywy kaszel lub ból gardła,
  • zagęszczenie szyi lub zauważalny obrzęk,
  • ból gardła, który może promieniować w uchu,
  • wzrost żył w szyi,
  • chrypka lub chrypka głosu,
  • uczucie obcego ciała w gardle,
  • trudności w połykaniu i oddychaniu,
  • powiększenie węzłów chłonnych szyjnych,
  • różne zaburzenia trawienne (zgaga, biegunka, zaparcia).

  Po zauważeniu któregokolwiek z objawów należy zdecydowanie i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem w celu diagnozy.

  Objawy zależą od lokalizacji guza.

  Typowe objawy wszystkich rodzajów raka krtani są następujące:

  • chrypka i zmiana barwy głosu, aż do całkowitej utraty zdolności do mówienia,
  • ból gardła podczas połykania, promieniujący do uszu,
  • uczucie obcego ciała w gardle,
  • suchy kaszel lub śluz plwociny,
  • krwioplucie (rozwija się w późniejszych stadiach)
  • utrata apetytu
  • utrata masy ciała
  • osłabienie, zmęczenie,
  • skoki temperatury
  • powiększenie węzłów chłonnych szyjnych.

  Czasami objawy choroby przypominają zwykły ból gardła, jednak w przeciwieństwie do tych ostatnich objawy nie osłabiają się z czasem, ale nasilają się.

  Badanie fizykalne

  Ze względu na charakter pierwszych objawów choroby i ich zmian można ocenić początkową lokalizację guza, co jest ważne dla przewidywania postępu guza i wrażliwości na nowotwór. Jeśli pacjenci skarżą się na uczucie obcego ciała w gardle i uczucie niedogodności podczas połykania, należy wykluczyć zmianę nowotworową przedsionkowego działu handlowego.

  Przywiązanie do tych objawów bólu podczas połykania, promieniujące do ucha po dotkniętej stronie, jest patognomoniczne dla guzów tej lokalizacji. Jeśli pacjenci skarżą się na chrypkę, można podejrzewać raka części głosowej krtani.

  W miarę postępu procesu pojawia się ból, trudności w oddychaniu związane ze zwężeniem krtani. Stopniowy wzrost zwężenia przy powoli postępującej chrypce wskazuje na uszkodzenie w części podgłośniowej.

  Podczas badania zwróć uwagę na stan skóry, kształt i kontury szyi, objętość aktywnych ruchów krtani, jej konfigurację. Podczas badania palpacyjnego określa się objętość, konfigurację, ruchliwość krtani, crepitation i stan węzłów chłonnych szyi.

  Dla każdego pacjenta należy wykonać badanie dotykowe regionalnych stref metastasirononiny na szyi. Badanie wszystkich możliwych obszarów przerzutów (górnych, środkowych i dolnych węzłów głębokiego łańcucha szyjnego, przedśluzówkowego, przedotrzewnowego, nadobojczykowego) uważa się za niezbędny stan.

  Odżywianie i dieta podczas i po leczeniu

  Zaleca się, aby wykluczyć z diety konserwy, marynaty, zasolenie, słodycze, przyprawy i przyprawy. Lepiej gotować na parze lub gotować potrawy, ponieważ smażone potrawy są szkodliwe dla chorego organizmu.

  Po operacji wymagane jest specjalne odżywianie w przypadku raka krtani. Żywność powinna być tarta, podgrzewana do temperatury pokojowej i zawierać wyłącznie naturalne składniki.

  Co może wejść do diety w pierwszym miesiącu po zabiegu?

  1. Płynna owsianka.
  2. Zupa Puree Ziemniaczane.
  3. Zmielone owoce i warzywa.
  4. Miękki twarożek.
  5. Produkty z kwaśnego mleka
  6. Kompoty, galaretki.

  Po gojeniu tkanek nie można strzępić pokarmu i stopniowo wprowadza się twardsze pokarmy. Ale chorzy na raka muszą na zawsze porzucić stosowanie zbyt tłustych i smażonych potraw, napojów alkoholowych i gazowanych.

  Leczenie raka krtani za pomocą Cyberknife

  Zniszczenie węzła nowotworowego za pomocą radiochirurgii Cyberknife odnosi się do radykalnych metod, ponieważ jego wyniki są porównywalne z wynikami konwencjonalnej operacji. Promieniowanie radiochirurgiczne jest nie tylko wysoce skuteczne, bezkrwawe i bezbolesne, ale w zdecydowanej większości przypadków pozwala zachować funkcjonalność aparatu głosowego, naturalną naturę oddychania i połykania pokarmu.

  Z reguły po usunięciu wysoce zróżnicowanych guzów za pomocą Cyberknife stosowanie innych metod nie jest wymagane. Jeśli urządzenie jest stosowane w leczeniu raka krtani 3. stopnia, radiochirurgię można uzupełnić chemioterapią i / lub terapią tagret.

  Przyczyny i choroby przedrakowe

  Rak gardła i krtani rzadko rozwija się jako niezależny proces. Onkologia jest często poprzedzona chorobami uważanymi za prekursorów raka, dlatego wywołują zwyrodnienie zdrowych tkanek w złośliwe.

  Należą do nich:

  • przewlekłe choroby zapalne (zapalenie krtani, zapalenie krtani i tchawicy),
  • białaczka
  • nawracająca brodawczak,
  • polipy błony śluzowej,
  • torbielowate nowotwory,
  • pachydermia,
  • formacje ziarniniakowe,
  • leukoplakia.

  Na rozwój raka krtani ma wpływ styl życia danej osoby. Głównym czynnikiem wyzwalającym jest palenie, a częste spożywanie alkoholu jest katalizatorem procesu złośliwego.

  Przyczynami raka krtani są również czynniki zewnętrzne: wdychanie toksycznych dymów, praca z solami metali ciężkich, niekorzystne środowisko, narażenie na promieniowanie. Grupa ryzyka obejmuje osoby pracujące w niebezpiecznych branżach bez specjalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa.

  Czynnikiem wywołującym raka płaskonabłonkowego może być każda choroba zapalna, która nie zareagowała na leczenie. Dotyczy to szczególnie pacjentów z obniżoną odpornością. Są to patologie, takie jak kiła, przewlekłe zapalenie krtani, zapalenie gardła, zapalenie krtani i tchawicy.

  Palenie, nadużywanie alkoholu są również silnymi czynnikami drażniącymi błonę śluzową krtani, wpływając jednocześnie na funkcjonowanie układu odpornościowego. Dlatego osłabiony organizm może być podatny na złośliwy proces, a rokowanie jest niekorzystne.

  Możliwy jest również rozwój łagodnych nowotworów w nowotwór złośliwy. Są to brodawczaki, leukoplakia i inne.

  Rak krtani występuje na tle zmian w prawidłowych komórkach nabłonkowych, które stają się nietypowe podczas mutacji.Oprócz palenia i picia alkoholu choroby długiego gardła mogą wpływać na komórki: zapalenie krtani, zapalenie tchawicy, zapalenie gardła lub kiła.

  Ponadto obecność łagodnego guza w krtani można również uznać za przyczynę rozwoju raka, ponieważ może wystąpić transformacja łagodnego nowotworu w złośliwy. Należą do nich: brodawczaki, leukoplakia itp.

  W niektórych przypadkach rak krtani występuje jako guz wtórny z powodu przerzutów guza głównego w innym narządzie. Nie ostatni powód, brany pod uwagę dziedziczność, ponieważ obecność w wywiadzie krewnych patologii nowotworowych czasami zwiększa ryzyko raka.

  Radioterapia zdalna i kontaktowa (RT)

  Na początku choroby metody te można wybrać jako monoterapię. Jeśli rak zostanie wykryty na zaawansowanym etapie i / lub jeśli biopsja wykaże wysoki stopień złośliwości komórek nowotworowych, RT uzupełnia się chemioterapią. Ponadto radioterapia jest często łączona z zabiegiem chirurgicznym.

  Chirurgia

  Anatomiczne cechy krtani utrudniają wykonanie klasycznej operacji chirurgicznej. Najmniej traumatyczną metodą jest wycięcie guza podczas endoskopii za pomocą lasera lub specjalnego narzędzia chirurgicznego. Jednak ta minimalnie inwazyjna delikatna procedura jest wykonywana tylko na wczesnym etapie choroby.

  • Operacja usunięcia zespołu głosowego. Aparat głosowy dotknięty guzem można usunąć całkowicie lub częściowo. Po całkowitym usunięciu osoba traci zdolność oddychania i mówienia w sposób naturalny, dlatego w trakcie takiej operacji powstaje stomia - sztuczny otwór do oddychania. Następnie, przy użyciu różnych metod, przywracana jest funkcja mowy.
  • Usunięcie węzłów chłonnych (wycięcie szyjki macicy). W późniejszych etapach pacjentowi pokazano chirurgiczne usunięcie rakowych węzłów chłonnych szyjnych.

  Zapobieganie

  Środki zapobiegające powstawaniu raka krtani:

  • Wzmocnienie odporności
  • Leczenie chorób górnych dróg oddechowych,
  • Terminowe usunięcie polipów i innych łagodnych guzów krtani,
  • Prawidłowe odżywianie z przewagą warzyw, owoców, produktów mlecznych w diecie,
  • Zwalczanie złych nawyków
  • Aktywny styl życia
  • Ochrona przed narażeniem na potencjalne czynniki rakotwórcze,
  • Dobra higiena jamy ustnej
  • Zdawanie regularnych egzaminów zawodowych.

  Możliwe jest zapobieganie guzowi krtani, jeśli w odpowiednim czasie leczy się choroby zapalne. Pacjenci z przewlekłymi chorobami gardła i krtani wymagają regularnych wizyt lekarskich i kursów leczenia.

  Aby zapobiec rakowi krtani, musisz wyeliminować czynniki wywołujące mutację komórek - palenie, alkohol, szkodliwe produkty, narażenie na toksyny i substancje chemiczne. Konieczne jest wzmocnienie układu odpornościowego, aby samo ciało mogło stłumić podział nietypowych komórek i rozwój nowotworów.

  Terapia celowana

  Terapia celowana lub ukierunkowana jest zwykle przepisywana w połączeniu z CT i RT. Do tych celów stosuje się lek Cetuksymab, który ma ukierunkowane działanie hamujące na komórki nowotworowe.

  Zasada radioterapii opiera się na wpływie promieniowania jonizującego (promieniowania) na dotkniętą tkankę. Procesy metaboliczne w komórkach rakowych przebiegają inaczej, a dzięki tej funkcji są bardziej wrażliwe na promieniowanie.

  W zależności od stadium rozwoju choroby radioterapię można przepisać w kilku formach:

  1. Ekspozycja zewnętrzna Pacjenta umieszcza się w specjalnej komorze, w której zachodzi proces napromieniania dotkniętej tkanki gardła promieniowaniem jonizującym.
  2. Narażenie wewnętrzne Jest produkowany przy użyciu wszelkiego rodzaju obiektów radioaktywnych - igieł, ziaren, drutu, które wpływają na guz.

  Radioterapia daje efekt uboczny: tkanki tarczycy są napromieniowane jednocześnie z tkankami nowotworowymi. Przed wyznaczeniem procedury pacjent sprawdza tarczycę, bada jej hormony.

  Radioterapia jest przeprowadzana w sesjach 5-dniowych przez 7-8 tygodni, czasem równocześnie z leczeniem chirurgicznym.

  Technikę tę można zastosować przed zabiegiem chirurgicznym w celu zmniejszenia wielkości guza lub po nim w celu zniszczenia pozostałych dotkniętych komórek.

  Radioterapia jest dość agresywną metodą leczenia, w której wraz z komórkami nowotworowymi zdrowe tkanki są uszkodzone, więc zawsze towarzyszy temu szereg działań niepożądanych:

  • ból gardła
  • suchość w ustach
  • próchnica
  • zmiany odczuć węchu i smaku,
  • zmęczenie
  • zmiana tonu głosu.

  Działanie chemikaliów spowalnia wzrost komórek rakowych lub przyczynia się do ich całkowitego zniszczenia.

  Ta metoda, podobnie jak metoda napromieniania, opiera się na zdolności chorych komórek do bardziej intensywnego poziomu procesów metabolicznych, w wyniku czego znacznie wzrasta ich postrzeganie leków.

  Wszystkie wydarzenia odbywają się w dwóch trybach:

  • w celu zmniejszenia wielkości guza (przed napromieniowaniem),
  • w celu ostatecznego zniszczenia dotkniętych komórek (po operacji).

  Z powodu ogólnoustrojowego podawania do organizmu leki chemioterapeutyczne dostają się do krwioobiegu pacjenta, działając na wszystkie narządy wewnętrzne. Efekty uboczne:

  • hamowanie wzrostu komórek krwi (zmniejsza się liczba leukocytów odpowiedzialnych za walkę organizmu z infekcjami)
  • reakcje z przewodu pokarmowego: nudności, biegunka, wymioty, zaburzenia apetytu, powstawanie wrzodów na ustach i ustach.

  Leczenie chirurgiczne raka krtani można przeprowadzić różnymi metodami w zależności od wielkości dotkniętych tkanek i ich lokalizacji:

  1. Cordektomia (usunięcie strun głosowych) jest wykonywana laserowo lub w tradycyjny sposób. Operacja wykonywana jest na 1. etapie choroby. Przy użyciu lasera guz wypala się.
  2. Laryngofissure - stosowany, gdy guz znajduje się na prawdziwych strunach głosowych. Krtań przecina się na całej długości, guz usuwa się wraz z okostnym i sąsiednimi węzłami chłonnymi i więzadłami.

  Początkowo po operacji zaburzany jest odruch połykania, głos znika. Pacjent zaczyna mówić dopiero po 3 miesiącach, ale głos zmienia się dramatycznie po usunięciu więzadeł.

 • Hemilaringektomia nadgarstka - wykonywana z jednostronną zmianą. Krtań jest częściowo usunięta. Po interwencji pacjent je przez sondę przez 2 tygodnie, po czym wykonuje się operację plastyczną krtani.
 • Całkowita laryngektomia jest wskazana jako leczenie raka krtani 3 stopnia z usunięciem węzłów szyjnych i tkanki podskórnej, po czym w tchawicy instaluje się rurkę oddechową.
 • Możesz wykryć rozprzestrzenianie się złośliwego procesu za pomocą endoskopu - urządzenia ze specjalnym oświetleniem i światłowodem. Kamera na końcu rurki przesyła obraz na ekran komputera, dzięki czemu lekarz może szczegółowo zbadać stan tkanek i określić istniejące zaburzenia.

  Jeśli podczas badania zostaną wykryte zmiany patologiczne, procedurę uzupełnia się laryngoskopią. Ta metoda polega na pobraniu próbki nienormalnej tkanki, która jest następnie badana w laboratorium.

  Ponadto nawet wczesny etap onkologii i obecność małych przerzutów można określić za pomocą komputerowej, rezonansu magnetycznego lub pozytronowej tomografii emisyjnej.

  Wysokiej jakości diagnoza pozwala wybrać najbardziej skuteczny schemat leczenia, a także kontrolować wyniki w całym procesie leczenia.

  Narażenie na promieniowanie może być stosowane jako niezależna metoda terapii, jeśli leczenie chirurgiczne jest przeciwwskazane lub jako metoda terapii wspomagającej po operacji. Jako środek narażenia stosuje się promieniowanie jonizujące, na które nowotwory złośliwe są bardzo podatne.

  Promieniowanie powoduje mutacje genetyczne w komórkach rakowych, które uniemożliwiają ich intensywną reprodukcję. Radioterapia hamuje wzrost guza i pomaga zmniejszyć jego rozmiar.

  Zdrowe komórki są mniej narażone na promieniowanie. Zwykle przebieg leczenia promieniowaniem jest zaplanowany na 2 miesiące przy 5 sesjach tygodniowo. Możliwe jest zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne napromienianie guza. Promieniowanie zewnętrzne występuje w specjalnej komorze medycznej, z promieniowaniem wewnętrznym, igły promieniotwórcze wprowadza się do strefy guza.

  Chemioterapia - wpływ na nowotwór za pomocą leków hamujących komórki rakowe. Mechanizm działania jest podobny do radioterapii i opiera się na fakcie, że komórki nowotworowe mają wyższy wskaźnik metabolizmu niż zwykłe komórki. Z tego powodu złośliwe tkanki stają się bardziej podatne na chemikalia.

  Chemioterapia jest przeprowadzana przed radioterapią w celu zmniejszenia rozmiarów guzów lub po operacji i ekspozycji na promieniowanie w celu zniszczenia pozostałych komórek rakowych.

  Do leczenia stosuje się leki takie jak bleomycyna, cisplatyna, 5-fluorouracyl.

  Połączone stosowanie narkotyków zgodnie z określonym schematem często daje pozytywne efekty:

  • masa i rozmiar guza są zmniejszone
  • mikroprzerzuty są eliminowane,
  • ryzyko odległych przerzutów jest zmniejszone,
  • mitotyczna aktywność guza jest zahamowana: komórki przestają się dzielić.

  Jednak ze względu na fakt, że leki chemioterapeutyczne są podawane dożylnie i dostają się do układu krążenia, efekt negatywny rozciąga się na wszystkie układy i narządy, w wyniku czego rozwijają się liczne działania niepożądane.

  Należą do nich:

  • upośledzona funkcja krwiotwórcza i rozwój niedokrwistości,
  • tłumienie aktywności leukocytów i innych komórek układu odpornościowego, co prowadzi do osłabienia obrony organizmu i podatności na patologie zakaźne,
  • łysienie (wypadanie włosów) z powodu zwiększonej wrażliwości komórek nabłonkowych na chemioterapię,
  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (utrata apetytu, zaparcia, biegunka, wymioty),
  • zmiany smaku
  • wrzodziejące zmiany na błonie śluzowej warg.

  Objawy są częściowo eliminowane za pomocą terapii uzupełniającej i prawie całkowicie znikają po pewnym czasie po zakończeniu chemioterapii. Stałe wyniki w niektórych przypadkach mają połączenie leków chemioterapeutycznych z promieniowaniem.

  Ten rodzaj terapii, zwany także terapią celowaną, polega na ekspozycji na leki, które blokują i hamują rozprzestrzenianie się i rozwój komórek rakowych. W przeciwieństwie do chemioterapii, leki celowane nie wpływają na zdrowe komórki organizmu.

  Leki tego typu są ukierunkowane na niektóre struktury molekularne komórek rakowych, w szczególności białka, które są odpowiedzialne za namnażanie komórek nowotworowych.

  Blokując te struktury białkowe, ukierunkowane leki zatrzymują aktywność guza i hamują procesy przerzutów. Terapia celowana może spowodować śmierć złośliwego nowotworu.

  W szczególności lek taki jak Cetuximab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wpływa na receptory wzrostu - specjalne białka na powierzchni komórek rakowych, które szczególnie występują w złośliwych nowotworach krtani. Hamując receptory, lek hamuje wzrost komórek rakowych, a połączone zastosowanie radioterapii prowadzi do całkowitego zniszczenia ogniska.

  Leczenie substancjami światłoczułymi i promieniowaniem laserowym jest stosunkowo nową techniką w onkologii.

  Efekt fotodynamiczny zapewnia eliminację komórek rakowych za pomocą wspólnej odpowiedzi laserowej o określonej długości fali i leku światłoczułego, podawanego dożylnie do ciała pacjenta.

  Lek wprowadza się do krwi na kilka dni przed zabiegiem, po czym krąży w całym ciele i gromadzi się w tkankach guza nowotworowego: komórki złośliwe wchłaniają go bardziej aktywnie niż zdrowe. Czasami substancja jest stosowana miejscowo.

  Promieniowanie laserowe, które trwa tylko kilka minut, wywołuje interakcję fotouczulacza z tlenem i tworzenie nowych związków. Proces ten prowadzi do zniszczenia komórek rakowych. Laser można obsługiwać zdalnie lub wprowadzając endoskop z emiterem na końcu bezpośrednio do krtani.

  Terapia fotodynamiczna prowadzi do martwicy raka. Operacje wykonywane są pod kontrolą tomografii komputerowej. We wczesnych stadiach raka krtani ta metoda może zapewnić całkowite wyleczenie.

  Leczenie chirurgiczne

  Chirurgiczne usunięcie węzła nowotworowego jest najczęstszym i najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się raka krtani. Z jednej strony wszystkie struktury gardła mają dobrą dostępność chirurgiczną - nie ma potrzeby wykonywania głębokich operacji brzucha.

  Z drugiej strony bliskość i ucisk, z jakim struktury anatomiczne znajdują się w gardle, komplikują leczenie chirurgiczne, ponieważ w celu całkowitej resekcji guza często konieczne jest częściowe lub całkowite wycięcie ważnych narządów.

  Wielkość interwencji zależy od etapu procesu raka i wielkości nowotworu. Istnieje kilka podstawowych metod:

  • Cordektomia to najdelikatniejsza operacja, która wpływa tylko na struny głosowe w przypadku rozwoju na nich złośliwego guza,
  • laryngektomia górna - interwencja chirurgiczna w celu wycięcia górnej części krtani,
  • hemilaryngektomia - znaczna ilość interwencji chirurgicznej, polegającej na wycięciu co najmniej połowy krtani,
  • całkowita laryngektomia - interwencja w celu całkowitego usunięcia krtani z utworzeniem tracheostomii oddechowej (dziur w tchawicy).

  Leczenie chirurgiczne raka krtani ma również pewne skutki uboczne:

  1. Ból, który najpierw zostaje zatrzymany przez środki znieczulające, a następnie ustępuje sam kilka dni po operacji.
  2. Obrzęk gardła Jest to również zjawisko przejściowe, przemijające samoistnie. Ale zanim obrzęk ustąpi, pacjent będzie zmuszony do jedzenia najpierw drogą dożylną, a następnie za pomocą płynnych mieszanek pokarmowych dostarczanych za pomocą sondy, którą wstrzykuje się przez nos bezpośrednio do żołądka.
  3. Intensywne tworzenie się śluzu. Jest to normalna reakcja błon śluzowych układu oddechowego na operację. Nadmiar śluzu jest usuwany z drzewa oskrzelowego za pomocą specjalnych sond aspiracyjnych. Sonda jest wstrzykiwana albo przez nos pacjenta, albo przez tracheostomię, jeśli zostało to zrobione podczas operacji.
  4. Zaburzenia czucia na skórze szyi. Ten efekt uboczny występuje w wyniku uszkodzenia małych włókien nerwowych odpowiedzialnych za wrażliwość szyi. Takie uszkodzenie jest nieuniknione ze względu na dużą gęstość nerwów i naczyń krwionośnych w tym obszarze. Ale zdrętwienie jest tymczasowe i sześć miesięcy do roku po operacji całkowicie znika.
  5. Powstawanie tracheostomii - sztuczna dziura z przodu szyi. Podejście to stosuje się głównie przy całkowitych interwencjach z prawie całkowitym usunięciem krtani - tracheostomia jest konieczna do normalnego oddychania pacjenta. Tracheostomia wymaga szczególnej opieki, a ponadto nakłada pewne ograniczenia na pacjenta, na przykład niezdolność do używania mowy dźwiękowej.Wyróżnia się stałe i tymczasowe opcje tracheostomii. W tym drugim przypadku po chwili wykonywana jest druga operacja, aby go zamknąć.

  Ważne! W chirurgicznym leczeniu raka krtani funkcje głosowe pacjenta prawie zawsze są uszkodzone. Ale w większości przypadków po przejściu specjalnych środków rehabilitacyjnych głos można przywrócić.

  Leczenie chirurgiczne raka krtani można przeprowadzić różnymi metodami w zależności od wielkości dotkniętych tkanek i ich lokalizacji:

  1. Cordektomia (usunięcie strun głosowych) jest wykonywana laserowo lub w tradycyjny sposób. Operacja wykonywana jest na 1. etapie choroby. Przy użyciu lasera guz wypala się.
  2. Laryngofissure - stosowany, gdy guz znajduje się na prawdziwych strunach głosowych. Krtań przecina się na całej długości, guz usuwa się wraz z okostnym i sąsiednimi węzłami chłonnymi i więzadłami.

  Początkowo po operacji zaburzany jest odruch połykania, głos znika. Pacjent zaczyna mówić dopiero po 3 miesiącach, ale głos zmienia się dramatycznie po usunięciu więzadeł.

 • Hemilaringektomia nadgarstka - wykonywana z jednostronną zmianą. Krtań jest częściowo usunięta. Po interwencji pacjent je przez sondę przez 2 tygodnie, po czym wykonuje się operację plastyczną krtani.
 • Całkowita laryngektomia jest wskazana jako leczenie raka krtani 3 stopnia z usunięciem węzłów szyjnych i tkanki podskórnej, po czym w tchawicy instaluje się rurkę oddechową.
 • Po wykryciu oporności na raka raka w środkowej części T1-T2 na 2. etapie leczenia po radioterapii przedoperacyjnej w dawce 40 Gy (w powietrzu), wykonywana jest operacja zachowania narządu. W przypadku raka części głosowej krtani, jeśli guz nie rozciąga się na przednią komisję i szyjkę macicy, wykonuje się boczną resekcję krtani.

  Jeśli guz rozciąga się do przedniej szczeliny, wykonuje się resekcję przednio-boczną. Należy zauważyć, że metoda chirurgiczna (resekcja krtani) jako niezależna daje porównywalne wyniki.

  W przypadku raka środkowej części krtani TZ-T4 chemioradioterapia lub radioterapia jest przeprowadzana na 1. etapie, a laryngektomia na ostatnim etapie. W ostatnich latach opracowano metody operacji ochrony narządów dla operacji z rakiem TK, ale są one wykonywane zgodnie ze ścisłymi wskazaniami. Wyleczenie raka TK za pomocą radioterapii jest możliwe tylko u 5-20% pacjentów.

  Opracowano technikę resekcji krtani w TK za pomocą endoprotetyki.

  Wskazania do zabiegu:

  • przegrać z jednej strony przejściem do przedniej szczeliny i drugiej strony o ponad 1/3, zachowując chrząstkę arytenoidową,
  • porażka trzech odcinków krtani z jednej strony infiltracją odcinka podgłośniowego, wymagająca wycięcia chrząstki pierścieniowatej.

  Aby uniknąć bliskiego zwężenia krtani, jego światło tworzy się na rurkowej protezie wykonanej na bazie winylopirolidonu i akrylanu, impregnowanej środkiem antyseptycznym lub silikonem medycznym. 3-4 tygodnie po utworzeniu szkieletu światła wyciętej krtani protezę usuwa się przez usta.

  W przypadku guza nowotworowego podgłośniowej części krtani TZ-T4 radioterapia przedoperacyjna nie jest przeprowadzana, ponieważ zwężenie światła krtani przed leczeniem jest wyrażane u pacjentów lub ryzyko jego rozwoju podczas radioterapii jest wysokie .. Leczenie rozpoczyna się od laryngektomii za pomocą 5-6 pierścieni tchawicy. Radioterapia jest przeprowadzana w okresie pooperacyjnym.

  Operacja jest uważana za główne leczenie nawrotu raka krtani. W zależności od stopnia rozprzestrzenienia się guza, formy wzrostu, zróżnicowania morfologicznego planowana jest objętość operacji (od resekcji do laryngektomii).

  Operacja zapobiegawcza (przy braku wyczuwalnego i wykrywalnego za pomocą przerzutów ultrasonograficznych) jest wykonywana z głębokim endofitycznym wzrostem guza z zniszczeniem chrząstki krtani, z rozprzestrzenianiem się nowotworów do krtani, gardła i tchawicy.

  W obecności regionalnych przerzutów wykonuje się wycięcie powięziowo-osłonowe węzłów chłonnych i włókna szyi. Kiedy guz wyrasta do wewnętrznej żyły jarmicznej lub mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, te struktury anatomiczne są wycinane (operacja Crail).

  Cele leczenia raka krtani

  Cechą planowania leczenia raka krtani jest to, że konieczne jest nie tylko wyleczenie pacjenta, ale także przywrócenie głosu, funkcji oddechowych i ochronnych krtani. We wczesnych stadiach choroby całkowite wyleczenie można osiągnąć za pomocą radioterapii, operacji oszczędzających narządy lub kombinacji tych metod.

  Nie należy dogmatycznie podchodzić do realizacji wstępnego planu leczenia. W procesie radioterapii ujawnia się jedna z najważniejszych cech guza - wrażliwość na promieniowanie. W zależności od ciężkości dostosowuje się początkowy plan leczenia.

  Planowanie leczenia należy przeprowadzać na podstawie konsultacji chirurgów, radioterapeutów, chemoterapeutów. W razie potrzeby zaprasza się endoskopistów, radiologów i patomorfologów do udziału w konsultacjach.

  Aby omówić plan leczenia, konieczne jest posiadanie informacji o lokalizacji guza w krtani, jego granicach, rozprzestrzenianiu się na sąsiednie oddziały, przed nagłośnię i przestrzeń paraligastryczna, forma wzrostu, struktura histologiczna i zróżnicowanie morfologiczne.

  Podczas leczenia do tych kryteriów dodawana jest informacja o wrażliwości na promieniowanie guza, oceniająca stopień zmniejszenia nowotworu podczas radioterapii. W biopsji po radioterapii przedoperacyjnej lub badaniu mikroskopowym po operacji można sprawdzić poprawność oceny tego kryterium w celu ustalenia stopnia patomorfizmu radiologicznego guza.

  Stadium raka, jako czynnik określający oczekiwaną długość życia

  Podobnie jak każda inna choroba onkologiczna, rak krtani ma cztery główne etapy rozwoju:

  1. Pierwszy - mały guz umieszcza się w błonie śluzowej narządu, nie ma przerzutów,
  2. Drugi - nowotwór wrasta głęboko w narząd w okolicy krtani, w której został utworzony. Guz jest wciąż mały i nie uwalnia przerzutów,
  3. Trzeci - rak płaskonabłonkowy tego etapu całkowicie wpływa na narząd i otaczającą tkankę. Może wystąpić nakładanie się krtani. Pod koniec tego etapu przerzuty pojawiają się w najbliższych węzłach chłonnych,
  4. Czwarty etap jest prawie nieuleczalny. Na tym etapie rak zdołał już zainfekować wiele narządów w całym ciele, uwalniając odległe przerzuty,

  Objawy raka gardła i krtani w stadiach 1-2 są niewielkie i łagodne. Pacjent odczuwa lekkie łaskotanie, dyskomfort w gardle, ból podczas połykania. Większość pacjentów przypisuje wczesne objawy raka gardła hipotermii lub zmęczeniu i konsultuje się z lekarzem, gdy stan nie poprawi się przez kilka tygodni.

  W niektórych przypadkach pierwszą oznaką raka krtani jest niewielki wzrost temperatury ciała w długim okresie czasu. Łagodna hipertermia do 37,5 ° C jest naturalną reakcją organizmu na proces złośliwy i wzrost wielkości guza.

  Jeśli nowotwór złośliwy tworzy się w okolicy fałdów głosowych, pierwszą oznaką choroby jest ciągła chrypka głosu. Wraz z postępem choroby głos staje się cichszy i cichszy, aż całkowicie zniknie.

  Ból podczas połykania jedzenia i wody

  Objawy raka gardła i krtani na etapach 3-4 choroby stają się bardziej wyraźne. Bolesne i nieprzyjemne odczucia w gardle stają się silniejsze, pacjent jest zakłócany nawet w spoczynku. Podczas zaciskania zakończeń nerwowych ból pojawia się w uszach i żuchwie.

  Pojawia się uporczywy kaszel, w którym niewielka ilość liści plwociny. Wraz z uszkodzeniem naczyń lub rozkładem guza po kaszlu pojawiają się smugi krwi.

  • zmiany smaku
  • nieświeży oddech
  • zagęszczenie węzłów chłonnych,
  • duszność, trudności w oddychaniu,
  • hipertermia.

  Rak krtani stopnia 4 powoduje ciężkie zatrucie.Pacjent odczuwa stałe bóle głowy, silne osłabienie, zwiększone zmęczenie, problemy ze snem. Ostatnie etapy charakteryzują się poważną utratą masy ciała, uczuciem nudności, bladością skóry.

  Rak krtani przechodzi 3 etapy rozwoju, ale niektórzy eksperci identyfikują dodatkowy etap - zero. Jest to początkowy proces rozwoju onkologii, gdy komórki rakowe dopiero zaczynają tworzyć guz i nie wykracza poza jedną warstwę nabłonkową. Rozpoznanie raka krtani na początkowym etapie jest prawie niemożliwe.

  Stadium raka krtani:

  1. Pierwszy etap charakteryzuje się utworzeniem małej pieczęci lub manifestacji w jednym obszarze krtani. Na tym etapie nie ma przerzutów, nie ma uszkodzeń strun głosowych, więc objawy prawie zawsze są nieobecne. Jeśli możliwe jest zdiagnozowanie raka krtani w pierwszym etapie, powrót do zdrowia następuje w 90% przypadków.
  2. Rak krtani II stopnia jest diagnozowany, gdy guz dotyka całej krtani. Pojawiają się pierwsze oznaki uszkodzenia strun głosowych, pojawia się ból i dyskomfort. Rokowanie jest dość korzystne, z zastrzeżeniem wysokiej jakości leczenia.
  3. Rak krtani na etapie 3 charakteryzuje się rozprzestrzenianiem się złośliwego procesu do otaczających tkanek. Pojawiają się pierwsze przerzuty w węzłach chłonnych. Wymagane jest kompleksowe leczenie i długa rehabilitacja.
  4. W czwartym etapie raka przerzuty rozprzestrzeniają się na odległe części ciała. W tym przypadku guz pierwotny może nie być bardzo duży, nie wykraczać poza jedną część krtani, ale bardzo agresywny.

  Pierwsze trzy etapy raka odpowiadają na leczenie chirurgiczne, ale w czwartym etapie terapia ma na celu jedynie przedłużenie życia pacjenta i zmniejszenie bólu.

  Rakowi krtaniowemu w etapie 4 towarzyszy powstawanie wtórnych nowotworów w całym ciele, co znacznie pogarsza samopoczucie pacjenta. Ciągle dręczy go ból, szczególnie w obszarze kości. Ból stale rośnie i wymaga regularnego stosowania leków przeciwbólowych.

  Rak krtani z przerzutami w odległych obszarach ciała jest uważany za nieoperacyjny. Osłabiony pacjent nie będzie mógł przejść wielu operacji w celu usunięcia wszystkich ognisk nowotworowych. Dlatego zalecana jest terapia paliatywna, mająca na celu inwestowanie w dobre samopoczucie i przedłużenie życia pacjenta.

  Prognozy dotyczące życia w raku zależą od stadium choroby i agresywności guza. Rak zdiagnozowany w pierwszym etapie jest prawie zawsze całkowicie wyleczony, a ponad 90% pacjentów nadal żyje po 5 latach choroby.

  Pięcioletnie przeżycie na etapie 2 wynosi 65-70%, rak krtani o 3 stopnie jest mniej korzystny - 5-letnie przeżycie odnotowuje się u 50% pacjentów. Prognozy dotyczące życia w terminalnym stadium raka są rozczarowujące - 5-letnie przeżycie u nie więcej niż 15–25% pacjentów.

  Praktyka badania twierdzi, że pierwotny rak krtani daje większą szansę na pozytywny wynik, pod warunkiem skutecznego leczenia, niż rak, który powraca.

  Istnieją 4 stopnie choroby, których definicja odgrywa również rolę w rokowaniu, historii medycznej i oczekiwanej długości życia.

  Rak krtani 4 stopnia

  Ile możliwości leczenia raka w początkowej fazie. Pierwszy i drugi stopień choroby, rak determinuje korzystne rokowanie. Jest to statystycznie blisko 80-90 procent ludzi, którzy wracają do zdrowia po około 5 latach i żyją dalej.

  Rak jest w pierwszym stopniu guzem lub wrzodem, który nie zajmuje całej krtani, a przerzuty również nie występują na tym etapie choroby. W drugim etapie guz jest wrzodem, który już zajmuje pewną część krtani jako całości, ale przerzuty również nie są jeszcze określone.

  Trzeci stopień choroby porównuje się z procentowym wyleczeniem 50-60 w ciągu pięciu lat życia. Rak przenosi się już do innych części krtani i zaczyna rozprzestrzeniać się na pobliskie narządy.

  Ale czwarty stopień raka jest wyjątkowo niekorzystny dla prognoz. Ponieważ jest to ostatni etap, kiedy nieodwracalne procesy już zaczynają działać, pociągając za sobą patologiczne konsekwencje, które z kolei mogą prowadzić do śmierci.

  Chociaż znane są medycynie światowej przypadki, że nawet w czwartym etapie pacjenci żyją dość długo, do pięciu lat, ale jest to raczej wyjątek, a nie statystyka. Ponieważ są już ustalone przerzuty w węzłach chłonnych krtani.

  Obecnie drogie kliniki oferują leczenie raka krtani 4 stopnia, ale nie jest to dostępne dla wszystkich, więc pytanie, jak długo dana osoba żyje z rakiem krtani, pozostaje aktualne. Odpowiedzią na to będzie tylko najnowsza metoda leczenia postępowych naukowców.

  1. Pierwszy stopień - powstaje rak ograniczony do błony śluzowej, bez rozprzestrzeniania się przerzutów, zlokalizowanych w podśluzówce.
  2. Drugi stopień oznacza porażkę całego oddzielnego obszaru krtani, nie rozciągając się poza nią.
  3. Po trzecie - proces wykracza poza warstwę podśluzówkową, rośnie na otaczającej tkance, ruchliwość krtani jest znacznie zmniejszona.
  4. Ostatni czwarty etap raka - rozpoczyna się proces przerzutów, guz rozprzestrzenia się na pobliskie narządy, przerzuty wpływają na układ limfatyczny.

  Koszt diagnozowania i leczenia raka krtani w Izraelu

  Pacjenci wolą przepłacać, ale pozostają w trakcie leczenia w komfortowych warunkach i wracają do domu po całkowitym wyzdrowieniu.

  Średnie ceny w Izraelu:

  1. Laserowa laryngoplastyka (cena obejmuje zabieg chirurgiczny, pobyt w szpitalu, biopsję) - 15 000–16 000 USD.
  2. Laryngektomia (cena obejmuje biopsję, usunięcie krtani, plastik, pobyt w klinice) - 80 000 USD.
  3. Sesja chemioterapii - 220-250 USD.
  4. Sesja radioterapii - 1000-1300 $.

  Średnie ceny w Rosji:

  1. Kurs chemioterapii: 50000-400000 rub.
  2. Kurs radioterapii: 10000-50000 rub.
  3. Laryngektomia: 25000-100000 rub.
  4. Resekcja krtani - 16 000-75 000 rubli.

  W Rosji można uzyskać limit na leczenie raka krtani, ale linia może iść zbyt wolno. Dlatego, aby nie tracić czasu, pacjenci z rakiem wolą leczyć się odpłatnie.

  Etiologia

  Czynniki etiologiczne tej patologii nie są w pełni zrozumiałe i naukowo udowodnione. Przyczyną raka krtani jest złośliwe zwyrodnienie początkowo normalnych komórek. Istnieją czynniki wywołujące ten proces i zwiększające ryzyko rozwoju choroby.

  Należą do nich:

  1. Aktywne i bierne palenie. Działanie rakotwórcze to nikotyna, żywice i inne produkty spalania. Współczynnik temperatury ma szkodliwy wpływ na błonę śluzową gardła.
  2. Alkoholizm Mocne napoje podrażniają nabłonek i mogą powodować oparzenia błony śluzowej.
  3. Długotrwałe narażenie na kurz, gaz i hipertermię.
  4. Nieprzestrzeganie higieny osobistej.
  5. Starość
  6. Płeć męska
  7. Dziedziczna predyspozycja.
  8. Urazowe uszkodzenie krtani i oparzenia błony śluzowej.
  9. Przewlekłe zapalenie krtani.
  10. Refluksowe zapalenie przełyku.
  11. Brodawczak jest infekcją wirusa brodawczaka ludzkiego.
  12. Niekorzystne warunki środowiskowe.
  13. Regularne napięcie strun głosowych u osób wykonujących zawody głosowe.

  Do grupy ryzyka należą osoby z historią chorób przedrakowych: przerost, rogowacenie, leukoplakia, ziarniniaki, pachydermia, wrzody kontaktowe, polipy, włókniak, postfilityczne lub poparzeniowe blizny krtani.

  Unikaj nawrotów raka krtani

  Ważne! Badania kontrolne w ramach obserwacji uzupełniającej pozwalają rozpoznać nawrót choroby na samym początku - właśnie wtedy, gdy nowy atak złośliwego guza można leczyć wystarczająco szybko i bez poważnych konsekwencji.Dlatego konieczne jest ścisłe przestrzeganie warunków badań profilaktycznych i skonsultowanie się z lekarzem, gdy pojawią się najmniejsze zmiany w samopoczuciu.

  Wszystkie powyższe dotyczą pacjentów, którzy są w całkowitej remisji bez znacznego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli guz nowotworowy zostanie zdiagnozowany na bardziej zaawansowanych etapach, zmieniają się nie tylko prognozy, ale także podejścia - zarówno do leczenia, jak i rehabilitacji.

  Dlaczego i kiedy pacjent z rakiem krtani potrzebuje tracheostomii?

  Bardzo ważne były kwestie rehabilitacji społecznej i głosu pacjentów po laryngektomii. Po ukończeniu kursu odpowiednich ćwiczeń w celu wykonania głosu przełykowego i kontrolowania tracheostomii większość pacjentów może powrócić do normalnego trybu życia z odpowiednimi możliwościami głosu.

  Trudno powiedzieć, dlaczego, ale zdolność pacjenta do prowadzenia rozmowy telefonicznej często stanowi ważne kryterium jego udanej rehabilitacji.
  .

  Obecnie pacjenci, którzy mają trudności z opanowaniem umiejętności głosu w przełyku, często zakładają protezy głosu. Urządzenia te mają zawory, które czasem mogą być użyte do znacznej poprawy jakości głosu.

  Na przykład podczas instalowania zaworu Blom-Singer konieczne jest przebicie ściany tchawiczo-przełykowej. Mała rurka jest wkładana do otworu, którego koniec jest doprowadzony do przedniej części szyi.

  Zakrywając otwór palcem, wielu pacjentom wydaje się odpowiednie dźwięki, chociaż za zaworem wymagana jest staranna ostrożność i pacjenci muszą ściśle przestrzegać odpowiednich zasad higieny.
  .

  W przypadku raka krtani tracheostomia jest konieczna u pacjenta po częściowej lub całkowitej laryngektomii. Z reguły po usunięciu części aparatu więzadłowego tymczasowo tworzy się otwór w tchawicy, aby umożliwić usunięcie krwawych i śluzowych wydzielin z operowanego obszaru, a także ułatwić przepływ powietrza do płuc.

  Tracheostomia trwała powstaje po całkowitej laryngektomii. Ponadto jest wymagany u pacjentów z nieoperacyjnymi guzami, które całkowicie pokrywają drogi oddechowe. W tym drugim przypadku umieszczana jest sztuczna rurka oddechowa, która omija guz i łączy się z tchawicą.

  Życie z tracheostomią ma swoje własne cechy. Niektóre zmiany są tymczasowe, inne są trwałe.

  Na przykład po zainstalowaniu stomii u osoby zwykle rozwija się zapalenie błony śluzowej nosa - nieżyt nosa. Wynika to z faktu, że powietrze podczas wdechu-wydechu przestaje przechodzić przez jamy nosowe i bez takich „wietrzenia” warunkowo patogennych mikroorganizmów, które w normalnych warunkach nie powodują problemów i spokojnie występują na błonie śluzowej nosa, zaczynają zachowywać się agresywnie.

  Jednym z najbardziej nieprzyjemnych objawów nieżytu nosa jest wydzielina śluzowa (katar). Najważniejsze jest to, że śluz z nosa nie dostaje się do płuc, w przeciwnym razie może to wywołać rozwój zapalenia płuc.

  Dlatego konieczne jest opanowanie specjalnych procedur higienicznych, które rehabilitolodzy i pielęgniarki uczą pacjentów w okresie rehabilitacji. Stopniowo górne drogi oddechowe osoby dostosowują się do zmienionych warunków i przechodzi katar.

  Rak krtani: alternatywne leczenie pomoże lub zaszkodzi

  Alternatywne leczenie raka krtani może być przydatnym suplementem lub spowodować nieodwracalną szkodę dla zdrowia - wszystko zależy od tego, co, jak i dlaczego zrobić.

  Absolutnie zła decyzja to całkowite odrzucenie oficjalnej onkoterapii z potwierdzonym skutkiem. Ogromna liczba „uzdrowicieli” bez wstydu i sumienia zarabia na ludzkim smutku i nadziei na cudowne uzdrowienie, „obnażając” onkologów, którzy „zatruwają pacjentów chemią, palą promieniowanie i przeprowadzają na nich eksperymenty medyczne”.

  Ważne! Każda technika, lek lub dodatek biologiczny zatwierdzony do oficjalnego użytku jest wstępnie kompleksowo przetestowany na hodowlach komórkowych w probówkach i płytkach Petriego, na zwierzętach laboratoryjnych i na grupach ochotników - chorych i zdrowych ludzi biorących udział w badaniach klinicznych.

  Tylko jeśli wyniki tych badań wykażą skuteczność i bezpieczeństwo nowego leku lub technologii, upoważnione organy wyrażają zgodę na jego stosowanie. Jeśli chodzi o takie „ludowe metody”, takie jak leczenie nalewką z muchomora, sody, soli, jaja kurzego itp., To w najlepszym przypadku okazuje się bezużyteczne, aw najgorszym - wyrządza prawdziwą szkodę.

  Największy problem polega na tym, że osoba z małym, wolno rosnącym guzem guza zwraca się do usług nieświadomego lekarza, to znaczy, gdy przy właściwym podejściu do leczenia raka można szybko pokonać, zapomnieć o nim i żyć pełnią życia przez wiele lat.

  Tradycyjna medycyna zna sposoby zapobiegania wielu chorobom onkologicznym i rakowi gardła, w tym za pomocą różnych ziół leczniczych.

  Jednym z najskuteczniejszych środków ludowej w leczeniu raka płuc jest nalewka z nakrapianego piołunka. Aby go przygotować, weź litrowy słoik z kwiatostanami rośliny, wlej go do większego pojemnika i napełnij go 2 litrami alkoholu (70 °). Szczelnie zamknięte i przechowywane w chłodnym ciemnym miejscu przez 21 dni.

  Weź nalewkę, zaczynając od 1 kropli i zwiększając ją codziennie do 25 kropli. Następnie dawka gwałtownie wzrasta, biorąc nalewkę już 4 razy dziennie, po 15 kropli do wyzdrowienia.

  Według pacjentów to narzędzie jest dość skuteczne, ale nie każdy może wytrzymać tak radykalną metodę leczenia. Jeśli ciało nie przyjmuje nalewki w objętości 60 kropli (pojawiają się nudności, wymioty), ilość jest tymczasowo zmniejszana, a następnie ponownie zwiększana.

  Istnieją inne metody przyjmowania hemalika w przypadku raka przy niskich dawkach, które uważa się za bardziej oszczędne.

  Podsumowując

  Bez odpowiedniego leczenia złośliwe guzy krtani zabijają człowieka tak szybko i bezlitośnie, jak inne rodzaje raka. Jednocześnie ogromną większość tych nowotworów można usunąć, zniszczyć lub unieszkodliwić za pomocą tradycyjnej radioterapii, chirurgii, chemioterapii lub ich kombinacji.

  Ponadto w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci w arsenale onkologów laryngologicznych pojawiło się wiele wysoce skutecznych nowoczesnych metod i narzędzi, które działają łagodnie i dokładnie, nie powodują poważnych komplikacji i pozwalają w pełni utrzymać jakość życia pacjenta, niezależnie od etapu wykrycia choroby.

  Obejrzyj wideo: Wczesne objawy raka (Marzec 2020).

  Zostaw Swój Komentarz